Universitetsadjunkt i medier - Högskolan i Skövde - Universitetslärarjobb i Skövde
Universitetsadjunkt i medier
Högskolan i Skövde / Universitetslärarjobb / Skövde
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Skara
Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde

H?gskolan i Sk?vde ?r en expansiv h?gskola som erbjuder b?de traditionella och unika utbildningar inom en m?ngd omr?den. H?gskolan har idag omkring 470 anst?llda och 8 200 studenter och utg?r en viktig resurs f?r regionens utveckling. Verksamheten ?r samlad inom tre tematiska institutioner: Kommunikation och information, Teknik och samh?lle samt V?rd och natur. Forskningsverksamheten h?ller p? att koncentreras mot n?gra starka milj?er. Ett samlat campusomr?de i centrala Sk?vde erbjuder en kreativ milj? med goda utvecklingsm?jligheter f?r b?de anst?llda och studenter. H?gskolan har som m?l att vara en organisation som i alla avseenden speglar den m?ngfald som finns i det omgivande samh?llet.
Institutionen f?r kommunikation och information s?ker en
Universitetsadjunkt i medier med inriktning mot dataspelsutveckling
Dnr HS 2007/304-42
Anst?llningen ?r inom ?mnet medier, som vid H?gskolan i Sk?vde definieras som studiet av kommunikativa processer, medial teknologi samt linj?ra och ickelinj?ra ber?ttarformer.
Arbetet inneb?r undervisning inom angivet ?mnesomr?de samt administrativt arbete. Undervisningen ska kunna bedrivas b?de p? svenska och p? engelska.
Beh?rig f?r anst?llningen ?r den som har:
* avlagt magisterexamen i relevant ?mne eller har motsvarande kompetens,
* genomg?tt h?gskolepedagogisk utbildning eller p? annat s?tt f?rv?rvat motsvarande kunskaper samt
* visat pedagogisk skicklighet.
Ut?ver beh?righetskraven kommer meritering inom f?ljande omr?den att g?lla som bed?mningsgrunder vid anst?llningen:
* goda kunskaper i speldesign,
* goda kunskaper om organisatoriska aspekter av dataspelsutveckling,
* erfarenhet fr?n professionellt arbete med dataspelsutveckling,
* erfarenhet av undervisning inom ?mnesomr?det,
* graden av samarbetsf?rm?ga och l?mplighet i ?vrigt att utf?ra arbetsuppgifterna v?l,
* graden av s?dan skicklighet som ?r ett krav f?r anst?llningen (se beh?righetskraven),
* graden av administrativ och annan skicklighet som ?r av betydelse med h?nsyn till ?mnesinneh?ll och arbetsuppgifter,
* graden av skicklighet att utveckla och leda personal och verksamhet vid h?gskolan samt
* f?rm?ga att samverka med det omgivande samh?llet och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vid denna anst?llning kommer stor vikt att f?stas vid kunskaper i speldesign samt erfarenhet av undervisning inom ?mnesomr?det.
H?gskolan i Sk?vde efterstr?var etnisk och kulturell m?ngfald samt en j?mn k?nsf?rdelning inom samtliga personalkategorier. D? flertalet universitetsadjunkter inom ?mnesomr?det ?r m?n v?lkomnar H?gskolan s?rskilt kvinnliga s?kande.
Anst?llningen ?r en tillsvidareanst?llning som omfattar 100 %. H?gskolan till?mpar 6 m?naders provanst?llning.
Upplysningar om anst?llningen l?mnas av prefekt Johan Almer. Facklig information l?mnas av Joachim Samuelsson (SACO-S), Rosa Christiansen (ST) eller Elisabeth Berggren (L?rarf?rbundet). Samtliga personer n?s via H?gskolans v?xel 0500-44 80 00. Din ans?kan, m?rkt med D nr HS 2007/304-42, ska vara inkommen till Registrator, H?gskolan i Sk?vde, Box 408, 541 28 Sk?vde senast den 22 april 2008. Till ans?kan ska bifogas styrkt meritf?rteckning, intyg p? h?gskolepedagogisk utbildning eller redog?relse f?r motsvarande kunskaper samt andra handlingar som ?beropas. Information om anst?llningar vid H?gskolan finns i v?r Anst?llningsordning, bland annat en rekommendation f?r utformning av meritportf?lj. Enligt Riksarkivets f?reskrifter ?r H?gskolan skyldig att f?rvara ans?kningshandlingar i tv? ?r efter tills?ttningsbeslutet. Om du som s?kan

Publiceringsdatum
2008-04-02

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid
Anst?llningen ?r en tillsvidareanst?llning som omfattar 100%. 6 m?naders provanst?llning till?mpas.
L?n
Fast l?n
M?nadsl?n
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2008-04-22
Ans?kan skickas till Registrator, H?gskolan i Sk?vde, Box 408, 541 28 Sk?vde.
Ange följande referens när du ansöker: HS 2007/304-42
Vi tar emot ans?kan via e-post: registrator@his.se

Företag
H?gskolan i Sk?vde

Adress
H?gskolan i Sk?vde
Box 408
54128 SK?VDE
Bes?ksadress
H?gskolev?gen 1
SK?VDE
Hitta p? karta

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 0500-448000

Jobbnummer
179932

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan i Skövde: