Universitetsadjunkt i företagsekonomi - Högskolan i Skövde - Universitetslärarjobb i Skövde
Universitetsadjunkt i företagsekonomi
Högskolan i Skövde / Universitetslärarjobb / Skövde
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Skara
Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde

H?gskolan i Sk?vde ?r en expansiv h?gskola som erbjuder b?de traditionella och unika utbildningar inom en m?ngd omr?den. H?gskolan har idag omkring 470 anst?llda och 8 200 studenter och utg?r en viktig resurs f?r regionens utveckling. Verksamheten ?r samlad inom tre tematiska institutioner: Kommunikation och information, Teknik och samh?lle samt V?rd och natur. Forskningsverksamheten h?ller p? att koncentreras mot n?gra starka milj?er. Ett samlat campusomr?de i centrala Sk?vde erbjuder en kreativ milj? med goda utvecklingsm?jligheter f?r b?de anst?llda och studenter. H?gskolan har som m?l att vara en organisation som i alla avseenden speglar den m?ngfald som finns i det omgivande samh?llet.
Institutionen f?r teknik och samh?lle s?ker en
Universitetsadjunkt i f?retagsekonomi
Dnr HS 2008/69-42
Anst?llningen ?r inom ?mnet f?retagsekonomi, som vid H?gskolan i Sk?vde definieras som den vetenskap som behandlar f?retagets olika delomr?den samt dess f?ruts?ttningar och villkor. ?mnet f?rmedlar de redskap och f?rdigheter som beh?vs f?r att identifiera ett f?retags problem och m?jligheter samt hur f?retagets problem och m?jligheter kan hanteras och tas tillvara.
Beh?rig f?r anst?llningen ?r den som har:
* avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens inom f?retagsekonomi,
* genomg?tt h?gskolepedagogisk utbildning eller p? annat s?tt f?rv?rvat motsvarande kunskaper,
* visat pedagogisk skicklighet,
Vid denna anst?llning g?ller f?ljande bed?mningsgrunder:
* breda ?mneskunskaper och bred undervisningserfarenhet inom f?retagsekonomi
* dokumenterad erfarenhet av undervisning i n?tbaserad distansutbildning,
* utbildning inom och erfarenhet av import- exportteknik,
* graden av samarbetsf?rm?ga och l?mplighet i ?vrigt att utf?ra arbetsuppgifterna v?l,
* graden av s?dan skicklighet som ?r ett krav f?r anst?llningen (se beh?righetskraven),
* graden av administrativ och annan skicklighet som ?r av betydelse med h?nsyn till ?mnesinneh?ll och arbetsuppgifter.
* graden av skicklighet att utveckla och leda personal och verksamhet vid h?gskolan samt
* f?rm?ga att samverka med det omgivande samh?llet och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vid denna anst?llning kommer stor vikt att f?stas vid breda ?mneskunskaper och bred undervisningserfarenhet inom f?retagsekonomi samt erfarenhet av undervisning i n?tbaserad distansutbildning.
H?gskolan i Sk?vde efterstr?var etnisk och kulturell m?ngfald samt en j?mn k?nsf?rdelning inom samtliga personalkategorier. D? flertalet l?rare inom f?retagsekonomi ?r m?n v?lkomnar H?gskolan s?rskilt kvinnliga s?kande.
Anst?llningen avser undervisning inom f?retagsekonomi samt administrativt arbete. Undervisningen ska kunna bedrivas b?de p? svenska och p? engelska.
Upplysningar om anst?llningen l?mnas av prefekt Nomie Eriksson. Facklig information l?mnas av Joachim Samuelsson (SACO), Rosa Christiansen (ST) eller Elisabeth Berggren (L?rarf?rbundet). Samtliga personer n?s via H?gskolans v?xel 0500-44 80 00. Till ans?kan ska bifogas styrkt meritf?rteckning, intyg p? h?gskolepedagogisk utbildning eller redog?relse f?r motsvarande kunskaper samt andra handlingar som ?beropas. Information om anst?llningar vid H?gskolan finns i v?r Anst?llningsordning, bland annat en rekommendation f?r utformning av meritportf?lj. Enligt Riksarkivets f?reskrifter ?r H?gskolan skyldig att f?rvara ans?kningshandlingar i tv? ?r efter tills?ttningsbeslutet.

Publiceringsdatum
2008-04-18

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid
Anst?llningen ?r en tillsvidareanst?llning som omfattar 100%. 6 m?naders provanst?llning till?mpas.
L?n
Fast l?n
M?nadsl?n
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2008-05-09
Ans?kan skickas till
Registrator
H?gskolan i Sk?vde
Box 408, 541 28 Sk?vde
Ange följande referens när du ansöker: HS 2008/69-42
Vi tar emot ans?kan via e-post: registrator@his.se

Företag
H?gskolan i Sk?vde

Adress
H?gskolan i Sk?vde
Box 408
54128 SK?VDE
Bes?ksadress
H?gskolev?gen 1

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 0500-448000

Jobbnummer
196146

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan i Skövde: