Tre doktorander inom historiska studier av teknik, vetenskap och - Kungliga Tekniska Högskolan - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm
Tre doktorander inom historiska studier av teknik, vetenskap och
Kungliga Tekniska Högskolan / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg
Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Forskarutbildningen bedrivs inom ERC-projektet GLOBEGOV - The Rise of Global Environmental Governance: A History of the Contemporary Human-Earth Relationship.

GLOBEGOV är en historisk undersökning av hur mänsklighetens förhållande till planetära villkor och begränsningar under 1900-talet blev en fråga för global miljöpolitisk styrning (Global Environmental Governance, GEG).

Med bas vid KTH i Stockholm bedrivs GLOBEGOV av samarbetande forskare i flera världsregioner. Projektet undersöker bl. a. organisationer som haft betydelse för GEG som regeringar, företag, universitet, medier och icke-statliga organisationer, NGOs. Forskningen i GLOBEGOV vilar på en mångfald av källor: arkiv, bibliotek, databaser, andra samlingar, Internet, och intervjuer med politiker, diplomater, tjänstemän, forskare, aktivister, medlemmar i NGOs, industrialister och affärsmän, journalister, m. fl.

De tre doktoranderna samarbetar i olika konstellationer med seniora forskare vid universitet i Cambridge (UK), Sydney och Berkeley, Kalifornien. Beroende på utformningen av individuella forskningsuppgifter kan delar av forskningen komma att bedrivas genom arkiv- och fältarbeten i olika delar av världen. Mer information om GLOBEGOV finns här.

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö och dess KTH Environmental Humanities Laboratory. Med ca 50 anställda utgör Avdelningen och EHL en tvärvetenskaplig forskningsarena inom s.k. integrativa humaniora.

- Vi arbetar med historisk forskning inom en rad områden, ofta med en koppling till utmaningar inom områden som miljö, klimat, energi, infrastrukturer, migration, kulturarv, politisk ekologi, och betydelsen av vetenskap, kunskap och teknik i moderna samhällen.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet, dvs. att den sökande har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet, dvs. att den sökande:

- har godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i historiska ämnen eller i andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen som bedöms vara relevanta. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat motsvarande kunskaper.
- kan läsa och skriva vetenskaplig engelska, tala engelska obehindrat samt ha dokumenterad färdighet att författa en längre vetenskaplig uppsats inom ämnesområdet (minst en sådan uppsats ska ingå i ansökan).

Urval

Vi välkomnar sökande med bakgrund i historia eller någon av dess sub-discipliner, liksom sökande med bakgrund i relevanta ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap, exempelvis geografi, statsvetenskap, gender studies, postkoloniala studier.

Därutöver är det meriterande:

- Att kunna arbeta professionellt på andra världsspråk utöver engelska, företrädesvis: kinesiska, spanska, franska eller arabiska.
- Att ha erfarenhet av forskning i arkiv, inklusive digitala arkiv och av muntlig historia.

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Målexamen:

Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH Urvals webbsida.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kort redogörelse om varför du vill bedriva forskarutbildning och hur dina akademiska intressen relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. Föreslå gärna idéer om forskning i just detta forskningsprojekt. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer. Minst en längre uppsats krävs. För dokument längre än 10 sidor (t. ex. mastersuppsats), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Publiceringsdatum
2018-06-14

Övrig information
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-07-03
Ange följande referens när du ansöker: A-2018-1173
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Kontakt
Sverker Sörlin, Professor sorlin@kth.se

Företag
Kungliga Tekniska högskolan

Adress
Kungliga Tekniska högskolan
Teknikringen 74D
10044 Stockholm

Kontorsadress
Teknikringen 74D

Jobbnummer
4203736

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan: