Professor i reproduktiv hälsa förenad med bef barnmorska vid Aka - Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i reproduktiv hälsa förenad med bef barnmorska vid Aka
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet reproduktiv hälsa, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter.

Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning och klinisk tjänstgöring samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna.

Pedagogisk skicklighet
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå och avancerad nivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning,
omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger
särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de
första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera
forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller
engelska om inte särskilda skäl föreligger.

För behörighet till denna tjänst krävs legitimation som barnmorska. Den sökande
ska ha legitimation som barnmorska eller senast ansökningsdagen ha ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som barnmorska. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som barnmorska.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav
för anställning kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med
befattning som barnmorska.

Vetenskaplig skicklighet
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig
kvalitet att beaktas men också forskningsmeriter inom området reproduktiv
hälsa. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd,
ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och
utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens
erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både
inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se
även § 3 i Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av
lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB).

Pedagogisk skicklighet
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet
beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion avseende högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4.

Klinisk skicklighet
Klinisk skicklighet beskrivs som kliniskt arbete AO § 25 och klinisk utbildning
samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär
bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter
en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de
bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter
samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Se Riktlinjer och bedömningsgrunder samt Anställningsordning vid Uppsala universitet

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Ansökan bör vara skriven på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
dekanus professor Eva Tiensuu Janson, tel. 018-611 42 89, e-post eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se eller
prefekten professor Agneta Skoog Svanberg, tel. 070 825 1389, e-post:
Agneta.Skoog_Svanberg@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 23 april 2018, UFV-PA 2017/3859

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100 % tillsvidareanställning

Publiceringsdatum
2018-03-23

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-04-23
Ange följande referens när du ansöker: UFV-PA 2017/3859
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Adress
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
box 256
75200 Uppsala

Kontorsadress
box 256

Jobbnummer
4041004

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa: