Professor i radiologi förenad med anställning som över/specialis - Linköpings universitet - Universitetslärarjobb i Linköping
Professor i radiologi förenad med anställning som över/specialis
Linköpings universitet / Universitetslärarjobb / Linköping
2019-03-05

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Professor i radiologi förenad med anställning som överläkare/specialistläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping

Publiceringsdatum
2019-03-05

Dina arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. I en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

För anställningen förutsätts goda kunskaper inom ämnesområdet radiologi. Anställningen ger möjlighet till forskning och utveckling inom det bilddiagnostiska området som innefattar bland annat konventionell röntgen, ultraljud, magnetkamera, datortomografi, nuklearmedicin, PET/CT och PET/MR och kan omfatta andra modaliteter. Anställningen innefattar undervisning inom ovan angivna områden. Således krävs pedagogisk skicklighet inom det bildmedicinska området.

Forskningen kan med fördel utföras inom CMIV där mycket bra forskningsinfrastruktur finns tillgänglig. Innehavaren förväntas utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som professor, vilken förenas med anställning inom sjukvården, såsom interna och externa förtroendeuppdrag, att representera ämnet och LiU/CMIV nationellt och internationellt samt administrativa uppgifter.

Undervisning kommer att ske på svenska och engelska och sålunda krävs goda kunskaper i svenska språket.


Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning som resulterat i publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra lärare och genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.

Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning sam utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.

Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings-och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor
Flertalet av våra professorer inom Institutionen för medicin och hälsa är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=10378&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2019-04-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Linköpings Universitet

Adress
Linköpings Universitet
Linköpings universitet
58183 Linköping

Kontorsadress
Linköpings universitet

Jobbnummer
4649539


Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: