Professor i fysiologi, särskilt neurofysiologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i fysiologi, särskilt neurofysiologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Professor i fysiologi, särskilt neurofysiologi vid Institutionen för
neurovetenskap Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning inom
ämnesområdet fysiologi, särskilt neurofysiologi samt undervisning och
handledning inom forskarutbildning och grundläggande utbildning. Innehavaren
förväntas undervisa i fysiologi, neurofysiologi och integrativa aspekter av
neurofysiologi inom de program och andra utbildningar som institutionen är
engagerade i. Egen forskning av hög klass. Information om forskning och
utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt och
forskningssamarbeten. Uppdrag av administrativ art, liksom ledningsuppdrag, kan
ingå. Bedömningsgrunder: Vid tillsättning av denna professur kommer
vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid
särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. En
sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande
som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera
skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Lika stor omsorg
kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den
vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten
kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering
av undervisning samt av handledning och examination. I övrigt hänvisas till
riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid
anställning av lärare. Universitetet kommer i denna rekrytering främst
att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet,
förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att
genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv
utveckling av verksamheten. Bedömningsgrunder övrig skicklighet:
Medicinsk utbildning är meriterande då innehavaren förutsätts till del undervisa
på läkarprogrammet. Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen
och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande
samhället, att initiera och bygga upp nationella och internationella nätverk för
forskning samt att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att
beaktas. Anställningen kan komma att innefatta övergripande ledningsansvar
varför stor vikt kommer att läggas vid lämplighet och intresse för ledarskap.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid
meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med
redogörelsen för meriter och erfarenheter. Rekryteringsmål: Uppsala
universitet har ambitionen att främja en jämnare könsfördelning bland sina
lärare. Flertalet professorer är män, varför universitetet gärna ser kvinnor som
sökande till denna anställning. Universitetets anställningsordning och
riktlinjer för anställning av lärare finns på http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning Regler och riktlinjer
för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av
fakultetsnämnden för medicin och farmaci finns på www.medfarm.uu.se/intranet/regelbok/Meritportfolj.pdf och kan även beställas från Avdelningsdirektör Lars Hjertson, tel: 018-471 1869, e-post: Lars.Hjertson@uadm.uu.se .

Publiceringsdatum
2007-11-07

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Håkan Aldskogius, tel 018 471 41 11. Hakan.Aldskogius@neuro.uu.se .

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till
Registrator, UFV-PA 2007/1133, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast
den 3 december 2007. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med
underskriven originalhandling jämte bilagor inom en vecka efter ansökningstidens
utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
48534

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: