Professor i företagsekonomi - Högskolan i Skövde - Universitetslärarjobb i Skövde
Professor i företagsekonomi
Högskolan i Skövde / Universitetslärarjobb / Skövde
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Skara
Visa alla jobb hos Högskolan i Skövde i Skövde

H?gskolan i Sk?vde ?r en expansiv h?gskola som erbjuder b?de traditionella och unika utbildningar inom en m?ngd omr?den. H?gskolan har idag omkring 470 anst?llda och 8 200 studenter och utg?r en viktig resurs f?r regionens utveckling. Verksamheten ?r samlad inom tre tematiska institutioner: Kommunikation och information, Teknik och samh?lle samt V?rd och natur.
Institutionen f?r teknik och samh?lle s?ker en
Professor i f?retagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, Dnr HS 2008/22-42
Anst?llningen ?r inom ?mnet f?retagsekonomi som vid H?gskolan i Sk?vde definieras som den vetenskap som behandlar f?retagets olika delomr?den samt dess f?ruts?ttningar och villkor. ?mnet f?rmedlar de redskap och f?rdigheter som beh?vs f?r att identifiera ett f?retags problem och m?jligheter samt hur f?retagets problem och m?jligheter kan hanteras och tas tillvara. Den f?retagsekonomiska inriktningen organisation och ledarskap fokuserar p? organisationens formella och informella strukturer och processer samt deras p?verkan p? m?nniskor i verksamheten.
Beh?rig f?r anst?llningen ?r den som har:
* visat vetenskaplig skicklighet i f?retagsekonomi generellt och s?rskilt inriktningen organisation och ledarskap samt
* visat pedagogisk skicklighet.
Vid denna anst?llning g?ller f?ljande bed?mningsgrunder:
* graden av skicklighet i att leda tv?rvetenskapliga forskargrupper,
* graden av skicklighet i att st?dja nydisputerade forskare,
* graden av skicklighet i erh?lla externfinansiering av forskning,
* graden av f?rm?ga att bidra till forskningsf?rankring i grundutbildning,
* graden av samarbetsf?rm?ga och l?mplighet i ?vrigt att utf?ra arbetsuppgifterna v?l,
* graden av s?dan skicklighet som ?r ett krav f?r anst?llningen (se beh?righetskraven),
* graden av administrativ och annan skicklighet som ?r av betydelse med h?nsyn till ?mnesinneh?ll och arbetsuppgifter,
* graden av skicklighet att utveckla och leda personal och verksamhet vid h?gskolan samt
* f?rm?ga att samverka med det omgivande samh?llet och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vid denna anst?llning kommer stor vikt att f?stas vid f?rm?gan att leda forskargrupper samt f?rm?ga att externfinansiera forskning. Avseende vetenskaplig skicklighet inom f?retagsekonomi ?r skicklighet inom inriktningen organisation och ledarskap s?rskilt viktig.
D? flertalet l?rare inom f?retagsekonomi och professorer vid H?gskolan i Sk?vde ?r m?n v?lkomnas s?rskilt kvinnliga s?kande.
Upplysningar om anst?llningen l?mnas av prefekt Nomie Eriksson. Facklig information l?mnas av Joachim Samuelsson (SACO), Rosa Christiansen (ST) eller Elisabeth Bergren (L?rarf?rbundet). Samtliga personer n?s via H?gskolans v?xel 0500-44 80 00. Till ans?kan ska bifogas styrkt meritf?rteckning, kortfattad skriftlig redog?relse f?r motsvarande kunskaper, publikationslista samt de arbeten som ?beropas, h?gst fem vetenskapliga publikationer (varav minst tv? publicerade under de senaste tre ?ren) och h?gst fem arbeten avsedda att dokumentera den pedagogiska skickligheten. Information om anst?llningar vid H?gskolan finns i v?r Anst?llningsordning, bland annat en rekommendation f?r utformning av meritportf?lj. Samtliga handlingar ska s?ndas in i fyra exemplar (i fyra identiska paket) som utan vidare sortering kan skickas till sakkunniga. (Handlingarna b?r - s? l?ngt det ?r m?jligt - vara p? engelska vilket m?jligg?r att handlingarna kan granskas av utl?ndsk sakkunnig.) Enligt Riksarkivets f?reskrifter ?r H?gskolan skyldig att f?rvara ans?kningshandlingar i tv? ?r efter tills?ttningsbeslutet.

Publiceringsdatum
2008-04-21

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid
Anst?llningen ?r en tillsvidareanst?llning som omfattar 100%.
L?n
Fast l?n
M?nadsl?n
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2008-06-15
Ans?kan skickas till
Registrator
H?gskolan i Sk?vde
Box 408, 541 28 Sk?vde
Ange följande referens när du ansöker: HS 2008/22-42
Vi tar emot ans?kan via e-post: registrator@his.se

Företag
H?gskolan i Sk?vde

Adress
H?gskolan i Sk?vde
Box 408
54128 SK?VDE
Bes?ksadress
H?gskolev?gen 1

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 0500-448000

Jobbnummer
197581

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan i Skövde: