Professor i barn- och ungdomsvetenskap - Stockholms Universitet - Universitetslärarjobb i Stockholm
Professor i barn- och ungdomsvetenskap
Stockholms Universitet / Universitetslärarjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm

STOCKHOLMS UNIVERSITET S?KER EN
Professor i barn och ungdomsvetenskap (heltid)
vid Institutionen f?r barn- och ungdomsvetenskap. Sista ans?kningsdag 2008-06-02
Ref. nr. SU 611-1039-08

Publiceringsdatum
2008-04-15

Dina arbetsuppgifter
Institutionen f?r barn- och ungdomsvetenskap startade sin verksamhet den 1 januari 2008. M?ls?ttningen f?r denna nya institution ?r att skapa en kreativ tv?rvetenskaplig och multivetenskaplig milj? med inriktning p? forskning och utbildning om barns och ungas levnadsvillkor och socialisation. Barns och ungas kulturkontext, s?som familjen, f?rskolan/skolan, kamratgrupper, media, samh?llsf?rh?llanden, inklusive lagars och f?rordningars betydelse som styr- och kontrollmedel, kommer att vara f?rem?l f?r institutionens satsningar inom forskning och utbildning. Fokus kommer att vara p? barns och ungas eget perspektiv och uppfattningar.
Arbetsuppgifterna best?r i att bedriva egen forskning samt att medverka till att utveckla institutionens forskning, organisera forskningsprojekt, undervisa p? b?de grund- och forskarutbildningsniv? inom ett brett omr?de av ?mnet, bidra till institutionens samverkan med det omgivande samh?llet och vid behov fullg?ra uppdrag av administrativ art. Svenskspr?kighet ?r inget absolut krav vid tills?ttningen, men s?kanden b?r vara beredd att med ett par ?rs frist kunna fullg?ra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter p? svenska.
Beh?righetskrav
Beh?rig att anst?llas som professor ?r den som visat s?v?l vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 5?). Avsev?rt h?gre vetenskaplig skicklighet kr?vs ?n vad som utg?r miniminiv? f?r docentkompetens. S?kande skall ha undervisat inom s?v?l grundutbildning som forskarutbildning samt ha genomg?tt adekvat pedagogisk utbildning, om det inte f?religger s?rskilda sk?l.
Bed?mningsgrunder
Vid tills?ttningen av anst?llningen skall s?rskild vikt f?stas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ?mnesomr?det. Vikt l?ggs ?ven till f?rm?ga till samverkan med det omgivande samh?llet, nationellt och internationellt. F?rm?ga att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas ocks? vid bed?mningen.
Flertalet professorer inom samh?llsvetenskaplig fakultet ?r m?n. Universitetet v?lkomnar d?rf?r s?rskilt ans?kningar fr?n kvinnor.
Riktlinjer f?r hur ans?kan skall utformas finns angivna i Mall f?r ans?kan om anst?llning som och befordran till professor eller universitetslektor vid Stockholms universitet som kan h?mtas p? www.su.se/nyanstallning eller rekvireras av handl?ggaren. Den s?kande ansvarar f?r att ans?kan ?r komplett i enlighet med ledigkung?relse och ans?kningsmall samt att den inl?mnas senast sista ans?kningsdag.
Upplysningar om tj?nsten l?mnas av prefekten vid Institutionen f?r barn- och ungdomsvetenskap, professor Gunilla Preisler, tfn 08 16 20 07.
Fr?gor ang?ende ?rendets handl?ggning och riktlinjer f?r ans?kan besvaras av handl?ggare Ulf Nyman, tfn 08 16 32 64, e-post: ulf.nyman@samfak.su.se .
Fackliga f?retr?dare ?r Bo Ekengren (SACO), Lisbeth H?ggberg (ST-ATF) och Gunnar Stenberg (SEKO). Samtliga n?s p? telefon 08-16 20 00 (vx).
I ?vrigt, se Stockholms universitets Anst?llningsordning, ans?kningsmall och aktuella hemsidor:
* Anst?llningsordning, ans?kningsmall med mera: www.su.se/nyanstallning
* Stockholms universitet: www.su.se
* Institutionen f?r barn- och ungdomsvetenskap: www.buv.su.se
V?lkommen med din ans?kan senast 2 juni 2008
M?rk med dnr SU 611-1039-08 och skicka per post till:
Stockholms universitet
Registrator/P?
106 91 STOCKHOLM
Eller per e-post till: registrator@su.se

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid
Heltid/Tills vidare
L?n
Fast l?n
M?nadsl?n
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2008-06-02
Ange följande referens när du ansöker: SU 611-1039-08

Företag
Stockholms Universitet

Adress
Stockholms Universitet
10691 STOCKHOLM
Bes?ksadress
Universitetsv?gen 10

Jobbnummer
193189

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: