Konstfack söker handläggare/administratör - Konstfack - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm
Konstfack söker handläggare/administratör
Konstfack / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Konstfack i Stockholm

Konstfack ?r en h?gskola med utbildningar inom konst, konsthantverk, design och bildpedagogik. Gemensamt f?r Konstfacks utbildningar ?r att de vilar p? konstn?rlig grund. Konstfack har ca 900 studenter och ca 200 anst?llda l?rare och administrativ personal.
Konstfack s?ker nu en handl?ggare/administrat?r till studentkansliet
Studentkansliet ?r Konstfacks gemensamma enhet f?r studentservice, antagning, studiedokumentation och examens?renden. Kansliet ing?r i avdelningen utbildning och information har idag tre medarbetare. Eftersom vi ?r en liten h?gskola ?r arbetet vid kansliet m?ngsidigt och sker i n?ra samarbete med h?gskolans olika institutioner och enheter. Vi sitter tillsammans i ett ?ppet landskap.
Kansliet har det ?vergripande ansvaret f?r att Konstfacks studiedokumentationssystem svarar mot behoven av utveckling, planering, underlag f?r redovisning och kvalitetss?kring. I det ing?r ?ven samordning och st?d i det arbete som sker p? institutioner och avdelningar. F?r?ndrade utbildnings- och examensstrukturer st?ller ?ven krav p? generell kunskap inom h?gskoleomr?det, exempelvis g?llande aktuell lagstiftning.
Kansliet svarar ocks? f?r information och service till befintliga studenter och s?kande. Ett ?kat fokus l?ggs p? v?ra digitala kanaler - e-post, intran?t och extern webbplats - samtidigt som behovet av muntlig information kvarst?r.
Under 2008 p?b?rjar Konstfack arbetet med att ers?tta det nuvarande, egenutvecklade studiedokumentationssystem med LADOK - det nationella systemet f?r studieadministration. I samband med det beh?ver rutiner ses ?ver och inf?ras i samr?d med institutioner och enheter. Vill du vara med i den utvecklingen?
I arbetet ing?r bl a att
* handl?gga/administrera ans?kningar till Konstfack och samordna i antagningsarbetet
* registrera studenter och dokumentera deras studieresultat
* ta fram statistiska sammanst?llningar
* vara drivande vid inf?randet av LADOK
Du ska ocks? kunna bist? i kansliets ?vriga arbete med att handl?gga/administrera examens?renden, informera om Konstfacks utbildningar samt ge service till studenter ang?ende studiemedel, tillgodor?knanden, studieuppeh?ll och andra p? enheten f?rekommande arbetsuppgifter.
Vi s?ker dig med
* goda kunskaper i studiedokumentationssystemet LADOK
* god administrativ kompetens, servicek?nsla och samarbetsf?rm?ga
* goda IT-kunskaper samt erfarenhet av arbete med statistik
* god f?rm?ga att uttrycka dig i tal och skrift b?de p? svenska och engelska
* kunskap inom h?gskoleomr?det, exempelvis g?llande aktuell lagstiftning
* relevant h?gskoleutbildning eller motsvarande
I arbetet har du t?ta kontakter med studenter och personal och externa parter. D?rf?r l?gger vi stor vikt vid personlig l?mplighet, social kompetens, initiativkraft och intresse f?r att inh?mta ny kunskap i takt med h?gskoleomr?dets utveckling. Du ska ocks? vara noggrann samt ha f?rm?ga att arbeta sj?lvst?ndigt lika v?l som i projekt.
Konstfack str?var efter en j?mn k?nsf?rdelning inom alla omr?den. D? alla anst?llda p? inom kansliet ?r kvinnor v?lkomnar vi s?rskilt manliga s?kande.
Anst?llningen ?r tillsvidare p? heltid. Konstfack till?mpar sex m?naders provanst?llning. Tilltr?de enligt ?verenskommelse. Vi till?mpar flextid.
Ans?kan
Ans?kan med meritf?rteckning och personligt brev e-postas till registrator@konstfack.se
Alternativt skickas per post till Konstfack, Registrator, Box 3601, 126 27 Stockholm. V?nligen m?rk din ans?kan med dnr 36/21-08. Ange g?rna l?neanspr?k.
V?lkommen med din ans?kan senast den senast 2 april 2008!

Publiceringsdatum
2008-03-15

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid
Tillsvidareanst?llning p? heltid, sex m?naders provanst?llning.
L?n
Fast l?n
Individuell l?nes?ttning, ange g?rna l?neanspr?k.
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2008-04-02
Ange följande referens när du ansöker: 36/21-08
Vi tar emot ans?kan via e-post: registrator@konstfack.se

Kontakt
Karin Roos, Personalhandl?ggare, 08-450 41 10 (arbete)
Elisabet Nordwall, Chef f?r avdelningen utbildning och information, 08-450 41 13
Kristina Sandin, Arbetsledare, 08-450 41 78

Företag
KONSTFACK

Adress
KONSTFACK
BOX 3601
12627 STOCKHOLM
Bes?ksadress
L M ERICSSONS V?G 14
STOCKHOLM
Hitta p? karta

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-4504100

Jobbnummer
166068

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Konstfack: