IT-kontakt - Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen - Datajobb i Stockholm
IT-kontakt
Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen / Datajobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg
Visa alla jobb hos Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen i Stockholm

RK SERVICE/N?RSERVICE
N?rservice ?r RK Service st?rsta sektion och omfattar sektionsledning, Projekt och uppdrag, Servicecenter 1 - 5 och Central service. Sektionens uppgift ?r att ge arbetsplats- och fastighetsservice till hela RK och ansvara f?r samordning av inredning, lokaler och fastighetsunderh?ll samt distribution, godshantering och AV-teknik. M?let ?r att med effektivitet och kvalitet ge ett anpassat st?d och service till ?vriga Regeringskansliet.
F?RVALTNINGSAVDELNINGEN
Regeringskansliet bereder regeringens ?renden och bitr?der i ?vrigt regeringen och statsr?den i deras arbete. Myndigheten best?r av Statsr?dsberedningen, de tolv departementen och F?rvaltningsavdelningen. I Regeringskansliet arbetar ca 4 500 personer varav ca 600 utomlands. Drygt 95% ?r opolitiska tj?nstem?n.
F?rvaltningsavdelningen har ca 700 anst?llda och ska ge st?d och service ?t departementen och kommitt?erna i administrativa fr?gor.
Mer information om Regeringskansliets verksamhet finns p? www.regeringen.se.
RK SERVICE/N?RSERVICE S?KER IT-KONTAKT
Arbetsuppgifterna som IT-kontakt inneb?r i f?rsta hand service till Statsr?dsberedningen i Rosenbad och omfattar bl.a. att ge information om IT-st?d, samordna ink?p och IT-fr?gor. Vidare hanterar du best?llningar och krav gentemot RK IT:s departementskontakter. Detta inneb?r att du kommer :
* st?dja medarbetarna i nyttjandet av IT-verktyg och mobila l?sningar i samarbete med RK IT
* delta i m?ten, f?lja IT-projekt
* samordna IT-aktiviteter
* ansvara f?r IT-anv?ndargrupp
* best?lla IT-utrustning
* ansvara f?r listor och f?rteckningar ?ver IT-utrustning
* informera och f?nga upp behov
Vi s?ker dig som st?ller h?ga krav p? dig sj?lv vad g?ller servicek?nsla, har h?g social kompetens och f?rm?ga att arbeta s?v?l sj?lvst?ndigt som i grupp. Det ?r en f?ruts?ttning att du har f?rm?ga att hantera IT-fr?gorna p? ett professionellt och f?rtroendeingivande s?tt. Du har l?tt f?r att f?nga upp de behov som finns, prioritera bland dessa och ge tydlig ?terkoppling. Du har en mycket god f?rm?ga att kommunicera och samverka, tar egna initiativ och ?r l?sningsfokuserad. Det ?r viktigt att du har integritet och f?rm?ga att skapa goda relationer.
Du som s?ker denna tj?nst har:
* Grundl?ggande kompetens inom RK:s IT-utrustning och programvara
* Intresse f?r IT och utveckling inom omr?det
* Erfarenhet av support inom IT och mobila l?sningar
* Erfarenhet av arbete i Regeringskansliet
Mer information Befattningen avser en tillsvidareanst?llning p? heltid. Vi till?mpar individuella l?ner. Registerkontroll enligt s?kerhetsskyddslagen (1996:627) kommer att g?ras.
Information om arbetsuppgifterna l?mnas av omr?deschef Anette Olofsson, tfn 08-405 10 23. Information om anst?llningsf?rh?llandena i ?vrigt l?mnas av personalhandl?ggare Johan Huhtamaa, tfn 08-405 40 29.
Fackliga f?retr?dare ?r Per Hellman f?r ST, Anna Malmberg-Ekdahl f?r SACO. B?da n?s via v?xeln tel. 08-405 10 00. Facklig f?retr?dare f?r SEKO ?r Franscesco Andr? som n?s p? tel. 08-786 55 70
Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utm?rks av str?van att vara fri fr?n diskriminering och ge lika m?jligheter f?r alla.
V?lkommen med din ans?kan senast 2009-03-27. Skicka den med e-post till jobb@adm.ministry.se eller till nedanst?ende adress. M?rk din ans?kan med FA2009/328/FAPA.
Skicka inga betygskopior. Dessa vill vi att du tar med dig om du blir kallad till intervju.
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2009-03-27
Upplysningar l?mnas av:
Johan Huhtamaa
Vi tar emot ans?kan via e-post: jobb@adm.ministry.se
Ans?kan via extern webbplats

Publiceringsdatum
2009-03-13

Kontakt
Johan Huhtamaa, 08-405 40 29

Företag
Regeringskansliet, F?rvaltningsavdelningen

Adress
Regeringskansliet, F?rvaltningsavdelningen
10333 STOCKHOLM

Jobbnummer
416958

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Regeringskansliet, Förvaltningsavdelningen: