Handläggare till informationssäkerhetsavdelning - Försvarets Radioanstalt - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Ekerö
Handläggare till informationssäkerhetsavdelning
Försvarets Radioanstalt / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Ekerö
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Ekerö, Botkyrka, Salem, Södertälje
Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Ekerö

F?rsvarets radioanstalt, FRA arbetar f?r Sveriges s?kerhet och f?r att minska v?rt lands s?rbarhet. Vi ?r en civil myndighet som ges uppdrag av regeringen och en handfull andra myndigheter. FRA har tv? uppgifter, signalunderr?ttelseverksamhet och informationss?kerhet. Signalunderr?ttelseverksamheten avser utl?ndska f?reteelser i syfte att st?dja svensk utrikes-, s?kerhets- och f?rsvarspolitik. FRA ska ?ven bidra till en h?g informationss?kerhet i samh?llet till skydd f?r statliga samh?llsviktiga informationssystem. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda m?jligheter till egen utveckling och vi ?r ?vertygade om att en blandning av kvinnor och m?n i alla ?ldrar skapar en dynamisk och kreativ arbetsmilj?.
FRA:s informationss?kerhetsavdelning best?r av tre enheter och en stab. De tre enheterna arbetar ur olika perspektiv med teknisk informationss?kerhet, exempelvis tekniska s?rbarhetsanalyser, s?kerhetsr?dgivning, dataforensiska unders?kningar, samverkan med nationella och internationella partners samt signalskyddsfr?gor.
Informationss?kerhetsavdelningen bedriver verksamhet i Stockholm och Sollefte?.
Avdelningens stab ?r placerad i Stockholm och svarar f?r verksamhetsplanering, resultatuppf?ljning, samordning med ?vriga delar av FRA i stabs- och ledningsfr?gor, kommunikation/information, samt allm?n administration. Staben best?r av chef och en handl?ggare, och skall nu ut?kas med ytterligare en handl?ggare.

Publiceringsdatum
2009-03-23

Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med f?ljande uppgifter p? avdelningsniv?:
* Delta i verksamhetsplaneringen och resultatuppf?ljningen enligt stabschefens anvisningar.
* Delta i beredningen av avdelningens ?renden genom att inh?mta underlag fr?n avdelningens expertfunktioner och sammanst?lla avdelningens yttranden.
* Delta i myndighetsgemensamma arbetsgrupper som bereder ?vergripande administrativa fr?gor.
* Svara f?r dokumentation av slutsatser och beslut fr?n avdelningens olika ledningssammantr?den.
* Svara f?r viss arkivh?llning avseende rapporter till uppdragsgivare, avtal, protokoll, anteckningar, verksamhetsstyrningsdokument, analyser, planer mm, samt registrering och delgivning av beslut.
* Planera och f?rbereda avdelningens gemensamma internat och konferenser, samt svara f?r det praktiska genomf?randet.
* Vidmakth?lla avdelningens expeditionsverksamhet, exempelvis uppf?ljning av medarbetarnas ledigheter och tj?nsteresor samt uppf?ljning av kontorets f?rbrukningsartiklar och kontorsutrustning.

Kvalifikationer
Vi s?ker dig som har gymnasial utbildning, g?rna med ekonomisk inriktning, och erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor. Du har d?rigenom insikt i de regelverk och allm?nna rutiner som styr hur en statlig myndighet fungerar. Du ?r mycket flexibel och noggrann, har ett v?l utvecklat ordningssinne samt har l?tt f?r att samarbeta och ge st?d d?r det beh?vs.
Vi f?ruts?tter att du har god datorvana och beh?rskar arbetsverktyg som Microsoft Office.
MER INFORMATION
Arbetsplatsen ?r bel?gen i n?rheten av Drottningholm, ca 10 min med buss fr?n Brommaplan. Svenskt medborgarskap ?r ett krav och innan du anst?lls vid FRA kommer registerkontroll att g?ras. Vi till?mpar sex m?naders provanst?llning. F?r mer information ?r du v?lkommen att kontakta Mattias Karvonen Engstr?m eller Hanna Franz?n p? telefon 08-471 46 00. Fackliga f?retr?dare n?s p? samma nummer. Senast 2009-04-06 vill vi ha din ans?kan med CV - inga betyg.
M?rk din ans?kan med dnr 16 322:3309/09. Skicka ans?kan till: jobb@fra.se eller:
FRA, Box 301, 161 26 Bromma

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid
L?n
Fast l?n
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2009-04-06
Ange följande referens när du ansöker: 16 322:3309/09
Vi tar emot ans?kan via e-post: jobb@fra.se

Företag
F?rsvarets Radioanstalt

Adress
F?rsvarets Radioanstalt
Box 301
16126 BROMMA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-4714600
E-postadress: jobb@fra.se

Jobbnummer
421854

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Försvarets Radioanstalt: