En doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ä - Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Umeå
En doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ä
Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Umeå
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Umeå, Vännäs, Vindeln, Nordmaling
Visa alla jobb hos Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet i Umeå

Umeå University is dedicated to providing creative environments for learning and work. We offer a wide variety of courses and programmes, world leading research, and excellent innovation and collaboration opportunities. More than 4 300 employees and 31 500 students have already chosen Umeå University. We welcome your application!Institutionen för estetiska ämnen söker en doktorand i pedagogiskt arbete
Institutionen för estetiska ämnen bedriver forskning inom pedagogiskt arbete, ett praktiknära ämne som studerar skolans eller lärarutbildningens undervisningsverksamhet.

Se, http://www.estet.umu.se/forskning/

Kvalifikationer
Du som söker ska ha en lärarexamen i något av ämnena bild, musik eller slöjd och ha arbetat minst två år som lärare samt vara intresserad av att fördjupa dig i frågor som berör undervisningspraktiken. För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet kra ¨vs la ¨rarexamen, två års yrkeserfarenhet samt att den so ¨kande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet fo ¨rva ¨rvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning. För mer information, se http://bit.ly/2F3cYtn

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 3 september 2018. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege, http://bit.ly/2CGGeRB. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Den anställde kommer att vara placerad vid Institutionen för estetiska ämnen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. För mer information, se den allmänna studieplanen, http://bit.ly/2F3cYtn

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.


Ansökan ska innehålla:
- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis som styrker grundläggande och särskild behörighet

- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner

- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- och masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering

- Forskningsplan - denna får inte överstiga 30 000 tecken inkl blanksteg - som innehåller: beskrivning av syfte och problemområde, tidigare forskning, genomförande, dvs. metod, material och teori, relevans, tidsplan

- Ett brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras. Ange om du vill knyta ditt projekt till profilområdet Digital humaniora och/eller Globala utmaningar

Ansökan ska göras senast 3 april 2018 via e-rekryteringssystemet MyNetwork.Övrig information
Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets Humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena bild, musik och slöjd. Information om Institutionen för estetiska ämnen lämnas av Erik Sigurdson, 090-786 52 69, erik.sigurdson@umu.se eller Anna Widén, 090-786 60 33, anna.widen@umu.se

Umeå University wants to offer an environment where open dialogue between people with different backgrounds and perspectives lay the foundation for learning, creativity and development.
In each recruitment we aim to increase diversity and the opportunity to affirmative action.

We kindly decline offers of recruitment and advertising help.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: 2018-09-03 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2018-02-25

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-04-03
Ange följande referens när du ansöker: AN 2.2.1-338-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Kontakt
Erik Sigurdsson 090-786 52 69
Anna Widén 090-786 60 33

Företag
Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Adress
Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet
Umeå universitet
90187 Umeå

Kontorsadress
Umeå universitet

Jobbnummer
3985335

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet: