Doktorand till projekt Hälsostöd i omvårdnaden av asylsökande - Röda Korshemmet, Stiftelsen - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Huddinge
Doktorand till projekt Hälsostöd i omvårdnaden av asylsökande
Röda Korshemmet, Stiftelsen / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Huddinge
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem
Visa alla jobb hos Röda Korshemmet, Stiftelsen i Huddinge

Som doktorand kommer du att vara knuten till sektionen för omvårdnad vid institutionen för NVS som bedriver utbildning och forskning inom omvårdnadsämnet där din bihandledare är placerad. Utbildning bedrivs på grund- (sjuksköterskeprogrammet), avancerad (specialistsjuksköterskeprogrammen) och på forskarutbildningsnivå. Sektionen har ett 80-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander. Alla doktorander på KI erbjuds ett brett program av forskarutbildningskurser inom allmänvetenskapliga och projektorienterade ämnen. På sektionen hålls också seminarier som doktoranderna ska delta i.
Forskarutbildningsprojekt och arbetsuppgifter
Drygt 65 miljoner människor är på flykt på grund av krig eller konflikt på olika platser i världen. Att anpassa sig till nya miljöer och sammanhang kan vara utmanande i synnerhet om man som flykting har upplevt tortyr och förföljelse. Människor som har flytt uppvisar många gånger ohälsa vilket kan påverka möjligheten att bli integrerad i det nya samhället.
Forskningsprojektet syftar därför till att undersöka asylsökandes psykiska hälsa och integration med utgångspunkt i global omvårdnad. Projektet utgår från fyra delstudier med både kvantitativa och kvalitativa data i form av enkät, register, fokusgrupps- och enskilda intervjuer med människor som söker asyl samt personer som finns i stödsystem runt dessa människor. Strävan med detta forskningsprojekt är att utveckla en kunskapsbas av klinisk samt humanitär relevans.
Med ökad grad av självständighet kommer doktoranden presentera fyra delstudier genom publicering i engelskspråkiga referee bedömda vetenskapliga tidskrifter, som kommer att utgöra en sammanläggningsavhandling. Doktoranden kommer vidare inom ramen för utbildningen, genomgå relevanta forskarutbildningskurser, delta i seminarier samt presentera resultat vid vetenskapliga konferenser. Inom ramen för doktorandanställningen kommer doktoranden också ha institutionstjänstgöring i form av undervisningen i högskolans utbildningsprogram upp till 20 % av arbetstiden. Undervisningen bedrivs på svenska såväl som på engelska. Doktoranden förväntas samarbeta med såväl lärare inom högskolan som nationella och internationella partners och aktivt bidra till utvecklingen inom högskolan.
Forskningsprojektet syftar därför till att undersöka asylsökandes psykiska hälsa och integration med utgångspunkt i global omvårdnad. Projektet utgår från fyra delstudier med både kvantitativa och kvalitativa data i form av enkät, register, fokusgrupps- och enskilda intervjuer med människor som söker asyl samt personer som finns i stödsystem runt dessa människor. Strävan med detta forskningsprojekt är att utveckla en kunskapsbas av klinisk samt humanitär relevans.
Med ökad grad av självständighet kommer doktoranden presentera fyra delstudier genom publicering i engelskspråkiga referee bedömda vetenskapliga tidskrifter, som kommer att utgöra en sammanläggningsavhandling. Doktoranden kommer vidare inom ramen för utbildningen, genomgå relevanta forskarutbildningskurser, delta i seminarier samt presentera resultat vid vetenskapliga konferenser. Inom ramen för doktorandanställningen kommer doktoranden också ha institutionstjänstgöring i form av undervisningen i högskolans utbildningsprogram upp till 20 % av arbetstiden. Undervisningen bedrivs på svenska såväl som på engelska. Doktoranden förväntas samarbeta med såväl lärare inom högskolan som nationella och internationella partners och aktivt bidra till utvecklingen inom högskolan.

Grundläggande behörighet:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För information om grundläggande behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-paforskarniva
Särskild behörighet:
Sjuksköterskeexamen. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 (såsom genom IELTS eller TOEFL, akademiska meriter eller gymnasiala meriter), se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva
Erfarenheter och egenskaper
Den sökande ska ha stort intresse för ämnesområdet omvårdnad och global omvårdnad, samt stor kunskap om hur livsvillkor, sociala, psykologiska och kulturella faktorer kan påverka personers hälsa och omvårdnadsbehov. Vidare ska den sökande ha stor erfarenhet av arbete inom den humanitära sektorn samt ha god förståelse för hur denna typ av verksamhet fungerar. Den sökande ska ha mycket god analytisk förmåga och kunna kommunicera problemfritt akademiskt på engelska och svenska i både tal och skrift. Därtill bör sökande ha grundläggande statistiska kunskaper och erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder samt kunna hantera Officepaketet och något av statistikprogrammen SPSS, SAS, R eller STATA. Vidare läggs stor vikt vid god samarbetsförmåga, strukturell förmåga, social kompetens, nyfikenhet och normmedvetenhet. Tidigare forskningsarbete och kunskap inom samhällsvetenskapliga ämnen är också meriterande.

Att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till ett starkt varumärke som kännetecknar en tradition sedan 1866, av att utbilda högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Global hälsa och omvårdnad sammanfattar vår unikitet. Vi anpassar oss och utvecklas ständigt för att möta framtidens behov inom hälsa och vård. Röda Korsets Högskola befinner sig i en expansiv fas med stark utveckling av forskningsdelen. Vid högskolan bedrivs forskning inom det hälsovetenskapliga området vilken är organiserad i tvärdisciplinära forskningsmiljöer.
Vid Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Varaktighet, arbetstid
Som doktorand kommer du att vara knuten till sektionen för omvårdnad som bedriver utbildning och forskning inom omvårdnadsämnet där din bihandledare är placerad. För mer information om forskarutbildning vid KI, se http://www.ki.se/doctoral.

Publiceringsdatum
2018-11-22

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-12-16
Ange följande referens när du ansöker: Forskare Hälsostöd asylsökande

Kontakt
Henrik Ericsson henrik.eriksson@rkh.se
Jessica Holmgren jessica.holmgren@rkh.se
Kristina Gottberg Kristina.Gottberg@ki.se

Företag
Röda Korshemmet, Stiftelsen

Adress
Röda Korshemmet, Stiftelsen
Box 1059
14121 Huddinge

Kontorsadress
Hälsovägen 11C

Jobbnummer
4471591

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Röda Korshemmet, Stiftelsen: