Doktorand inom tillämpad hälsoteknik - Blekinge tekniska högskola, Blekinge Tekniska Högskola - Universitetslärarjobb i Ronneby
Doktorand inom tillämpad hälsoteknik
Blekinge tekniska högskola, Blekinge Tekniska Högskola / Universitetslärarjobb / Ronneby
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Ronneby, Karlskrona, Karlshamn, Tingsryd
Visa alla jobb hos Blekinge tekniska högskola, Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby

Blekinge Tekniska H?gskola, BTH, ?r en av Sveriges mest profilerade h?gskolor d?r till?mpad och h?llbar utveckling st?r i fokus. H?gskolan har en unik kombination av teknik och andra omr?den som ekonomi, h?lsa och v?rd, humaniora och samh?llsvetenskap. BTH bedriver utbildning och forskning p? h?g internationell niv?. L?randet st?r i centrum f?r s?v?l studenten, l?raren som forskaren. BTH startade 1989 och har drygt 7300 registrerade studenter och cirka 500 anst?llda. BTH har full examinationsr?tt inom vetenskapsomr?det teknik. BTH finns i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn och har ett omvittnat v?lutvecklat samarbete med n?ringsliv och samh?lle, b?de avseende forskning och utbildning p? s?v?l regional, nationell och internationell niv?. Forskning utg?r en tredjedel av verksamheten. Huvudcampus ligger i Karlskrona. Den 1 juli 2010 kommer verksamheten i Ronneby att flyttas till Karlskrona. Sedan 1 september 2008 ?r BTH en klimatneutral h?gskola.

Publiceringsdatum
2009-10-08

Arbetsuppgifter
Med inriktning mot interaktionsdesign
Placering vid Sektionen f?r datavetenskap och kommunikation i Ronneby t o m 2010-06-30. Med placering i Karlskrona fr o m 2010-07-01.
Allm?nt om doktorandtj?nsten.
Till?mpad h?lsoteknik ?r ett nyinr?ttat, tv?r- och m?ngvetenskapligt forskningsutbildnings-omr?de p? Blekinge Tekniska H?gskola. ?mnet har ett s?rskilt fokus p? hur forskning om teknik och design av informationssystem kan kombineras med ?mnesomr?dena v?rd?veten?skap, folkh?lsovetenskap och klinisk medicin f?r att fr?mja ett bra liv. I forskningen betonas det m?nskliga samman?hanget i ljuset av teknikens m?jligheter och begr?nsningar f?r att fr?mja och vidmakth?lla h?lsa samt lindra lidande.
I nul?get finns fyra doktorander inskrivna i ?mnet till?mpad h?lsoteknik vid BTH. Samtliga dessa ?r placerade vid Sektionen f?r H?lsa. F?r att st?rka ?mnets koppling till forskning kring design av informations- och kommunikationsteknologi inr?ttas denna doktorandtj?nst inom till?mpad h?lsoteknik med placering vid sektionen f?r datavetenskap och kommunikation.
Som en del i tj?nsten ing?r undervisning p? grundl?ggande och avancerad niv?.
Beskrivning av forskningsinriktningen.
Doktoranden kommer att tillh?ra forskargruppen "Game Systems and Interaction research Laboratory" (GSIL). Forskningen inom GSIL fokuseras p? utveckling av teori, metod och praktik avseende design och utveckling av interaktiva teknologier och spelsystem. Allm?nt sett kan forskningen inom GSIL betraktas fr?n tv? perspektiv:
* teoretiska och empiriska studier av spel och systeminteraktion f?r att utveckla systematisk och v?lgrundad f?rst?else kring behov och effekter av systemanv?ndning,
* teknikdriven innovation i spel och interaktiva system avseende koncept, interaktion, system, teknikst?d, utvecklingsprocesser och applikationer.
Forskningen kommer att inriktas mot anv?ndardriven innovation inom v?rd och h?lsa. Den kommer att bedrivas i n?ra samarbete med Blekinge landsting och H?lsolabbet p? h?gskolan, samt med ett antal n?ringslivsakt?rer inom omr?det.

Kvalifikationer
Beh?righet
F?r tilltr?de till doktorandanst?llning kr?vs att den s?kande ?r eller blir antagen till forskarutbildning.
* nskv?rda kvalifikationer
Magisterexamen i ?mne relevant f?r till?mpad h?lsoteknik med inriktning mot interaktions-design, f?retr?desvis datavetenskap, informatik, m?nniska-dator-interaktion eller motsvarande. S?kande skall beh?rska engelska och svenska i tal och skrift. Dokumenterad f?rm?ga att arbeta i grupp samt erfarenhet av utvecklingsprojekt inom v?rd- och h?lsa omr?det ?r meriterande.

Arbetstider och omfattning
Tidsbegr?nsad, tilltr?de: Efter ?verenskommelse
L?n
L?n/Syssels?ttningsgrad: Heltid
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2009-10-28
L?n:
F?r BTH:s doktorander till?mpas en enhetlig l?netrappa, vilket inneb?r att l?nen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen.
Ans?kan ska inneh?lla:
* Uppgift om tidigaste tilltr?desdag
* Styrkt meritsammanst?llning
* Kopior av betyg och examensbevis
* Samtliga handlingar bifogas i tv? exemplar
I sin verksamhet beh?ver h?gskolan b?de kvinnors och m?ns erfarenheter. H?gskolan v?lkomnar d?rf?r ans?kningar fr?n b?de m?n och kvinnor till alla slag av anst?llningar.
V?lkommen med din ans?kan m?rkt med referensnummer senast den 28 oktober 2009.
Skicka ans?kan till: Registrator, Blekinge Tekniska H?gskola, 371 79 Karlskrona.
Telefon: 0455-385000. Faxnummer: 0455-385057. E-postadress: diarium@bth.se
Ange följande referens när du ansöker: 09472
Vi tar emot ans?kan via e-post: diarium@bth.se
Ans?kan via extern webbplats

Kontakt
Conny Johansson, 0457-385824, conny.johansson@bth.se
Sara Eriks?n, 0457-385565, sara.eriksen@bth.se

Facklig kontakt
Mikael ?sman, 0457-385720
Monika Nilsson (TCO), 0455-385440

Företag
Blekinge tekniska h?gskola, Blekinge Tekniska H?gskola

Adress
Blekinge tekniska h?gskola, Blekinge Tekniska H?gskola
37179 Karlskrona

Jobbnummer
518342

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Blekinge tekniska högskola, Blekinge Tekniska Högskola: