Doktorand i romanska språk med språkvetenskaplig inriktning

Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm
2022-04-04
Observera att sista ansökningsdag har passerat.
➡️ Klicka här för den senare publicerade platsannonsen "Doktorand i romanska språk med språkvetenskaplig inriktning" (publicerad 2023-03-15) ⬅️


Visa alla högskolejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Täby eller i hela Sverige

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista dag att ansöka är (2022-04-15.) Förlängd t.o.m. 2022-04-22.

Romanska och klassiska institutionen hör till Humanistiska fakulteten och har ca 70 anställda och ca 3000 studenter per läsår. Forskningen inom språkvetenskap har under många år varit ett ledande forskningsområde och bedrivs främst i diskurs- och interaktionsanalys, språkhistoria och textfilologi, sociolingvistik, andraspråkinlärning och språkdidaktik, syntax, semantik och översättningsstudier.

Som doktorand vid Humanistiska fakulteten kan du delta i fakultetens forskarskola, vars kurser präglas av mångvetenskapliga och interdisciplinära samarbeten.

Projektbeskrivning
För den utlysta anställningen ska avhandlingsarbetet bedrivas med inriktning mot språkvetenskap i de romanska språk där forskarutbildning erbjuds: franska, italienska, portugisiska, spanska eller allmän inriktning.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildningen följande:

• att den sökande med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i franska, italienska, portugisiska eller spanska inklusive ett examensarbete om minst 15 hp,

• att den sökande har kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (gäller ej studenter som genomgått högskoleutbildning med engelska som behörighetskrav).

Behörighetskraven ska vara uppfyllda även av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kompetens och senast sista ansökningsdag.

Urval
Grunden för urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven till utbildning på forskarnivå i romanska språk med inriktning mot franska, italienska, portugisiska, spanska eller allmän inriktning är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning. Urval görs av institutionsstyrelsen enligt följande kriterier:

1. Tidigare utbildning i allmänhet. Bedömning sker med hänsyn till såväl djup som bredd i tidigare utbildning.

2. Tidigare vetenskaplig produktion. Examensarbeten från grundnivå och avancerad nivå samt i förekommande fall annan vetenskaplig produktion bedöms med hänsyn till tillgodogjord utbildning utifrån kritisk förmåga, analytisk förmåga, kreativitet, självständighet och vetenskaplig noggrannhet. Vid bedömningen beaktas också tidsaspekten, d.v.s. hur den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs en jämförelse av de vetenskapliga arbetena för att bedöma den sökandes vetenskapliga utveckling.

3. Forskningsplan. I samband med ansökan ska sökanden redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen ska innehålla problemformulering/ar och redogörelse för genomförandet av arbetet. Forskningsplanen bedöms med avseende på relevans, originalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d.v.s. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid för doktorsexamen resp. två års utbildning på heltid för licentiatexamen).

4. Samarbetsförmåga. Den sökandes förmåga till samarbete bedöms på referenser, intyg, intervjuer etc.

5. Övrigt. Höga krav ställs på den sökandes förmåga att uttrycka sig adekvat på vetenskaplig franska, italienska, portugisiska eller spanska. Bedömning av denna förmåga görs utifrån tidigare vetenskapliga alster.

Vid antagning och urval av sökande till utbildning på forskarnivå i romanska språk med inriktning mot franska, italienska, portugisiska, spanska eller allmän inriktning beaktar institutionsstyrelsen Humanistiska fakultetens regler.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Lokal antagningsordning vid Romanska och klassiska institutionen: Utbildning på forskarnivå.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. Den totala anställningstiden får inte vara längre än motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt utbildningen på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Beslut om anställning som doktorand kan ej överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering med lika möjligheter för alla.

Publiceringsdatum
2022-04-04

Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Laura Álvarez López, studierektor forskarutbildningen, tfn 08-16 14 61, studierektoruf.romklass@su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt, professor Anders Bengtsson, tfn 08-16 34 83, prefekt.romklass@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S) tfn 0708-16 26 64 saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet) tfn 08-16 34 89 alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO) samt doktorandrepresentant doktorandombud@sus.su.se.

Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ska du fylla i följande uppgifter:

• kontakt- och personuppgifter,
• högsta examen,
• språkkunskaper,
• kontaktinformation för 2-3 referenser, t.ex. tidigare handledare/arbetsgivare.

Du ska även bifoga följande dokument:

• personligt brev,
• CV med examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser,
• kortfattad forskningsplan på 3-5 sidor inkl. ämnesavgränsning, forskningsläge, syfte, teoretisk och metodisk förankring,
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer),
• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer),
• självständiga arbeten/uppsatser på kandidatnivå och avancerad nivå eller motsvarande (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Varaktighet, arbetstid
Dag, visstid Hel, 100%

Ersättning
Lönestege

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2022-04-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Stockholms Universitet

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Universitet (org.nr 202100-3062), http://www.su.se

Arbetsplats
Stockholms universitet

Jobbnummer
6504494

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Stockholms Universitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: