Doktorand i psykologi - exponering - negativa sociala beteenden

Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla högskolejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Täby eller i hela Sverige

vid Psykologiska institutionen. Sista dag att ansöka är 2022-11-01.

Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå. Våra sex forskningsavdelningar bedriver mycket framgångsrik forskning. Psykologiska institutionen är en arbetsplats i utveckling och har nyligen flyttat till det nybyggda universitetsområdet Albano.

Projektbeskrivning
Exponering för arbetsrelaterade negativa sociala beteenden.

OBS! Fullständig annons hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb

För mer information om projektet, kontakta Linda Magnusson Hanson, linda.hanson@su.se.

Instruktioner: ansökan till forskarutbildningen i psykologi.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i psykologi gäller att man har minst 90 högskolepoäng i psykologi på grund- eller avancerad nivå, eller motsvarande, varav minst 15 hp skall utgöras av uppsatsarbete, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvade motsvarande kunskaper. Man skall också ha sådana kunskaper i engelska som medger studier av engelskspråkig facklitteratur.

Se Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Vid urvalet kommer avseende att fästas vid tidigare akademiska meriter samt en bedömning göras av sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Som underlag för denna bedömning används den avhandlingsplan som skall medfölja ansökan, tidigare uppsats/publikation, samt övriga utbildnings- och yrkesmeriter.

Vänligen, se Psykologiska institutionens hemsida för ytterligare information och anvisningar till ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Publiceringsdatum
2022-10-03

Kontaktuppgifter för detta jobb
Närmare upplysningar om ansökan lämnas av administratör för forskarutbildningen Malin Borchies Ahlén, malin.ahlen@psychology.su.se.

Allmän information om Psykologiska institutionen och forskarutbildningen lämnas av studierektor Mats Nilsson, tfn 08-16 46 05, mats.nilsson@psychology.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Lön enligt lönestege för doktorander

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2022-11-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Stockholms Universitet

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Universitet (org.nr 202100-3062), http://www.su.se

Arbetsplats
Stockholms universitet

Jobbnummer
7037381

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Stockholms Universitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: