Doktorand i medicinsk vetenskap inom området socialpediatrik

Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Beskrivning av forskargruppen
Forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting, är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av samhällets insatser för barns och föräldrars psykiska hälsa.

Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med kommuner, landsting och frivilligorganisationer. I vår forskning ingår alltid brukarmedverkan.

Beskrivning av forskningsprojektet
För att stimulera en tillgänglig barnhälsovård tilldelade regeringen 120 MSEK årligen under 2018-2020 till Sveriges 21 regioner. Regionerna valde självständigt vilka aktiviteter som skulle införas, men ett utökat hembesöksprogram, Rinkeby-modellen, förespråkades särskilt. Rinkeby-modellen är en väldefinierad intervention framtagen för utsatta områden med låg socioekonomisk status (SES). Modellen inkluderar hälsofrämjande insatser för tandvård, psykisk och fysisk hälsa, skadeprevention, fäders engagemang och vägledning för adekvat användning av vården.

Forskargruppen har erhållit medel från forskningsrådet Forte för att utvärdera effekterna av Rinkeby-modellen i Sverige genom att använda det "naturliga experiment" som uppstod då regioner självständigt bestämde hur man skulle använda stimulansmedlen. I projektet ingår registerstudier och en hälsoekonomisk utvärdering av modellen.

Publiceringsdatum
2022-01-26

Dina arbetsuppgifter
1) Att under ledning av seniora forskare samla in relevanta registerdata, rensa och hantera datasetet på ett säkert sätt enligt gällande regelverk och genomföra analyser enligt metoden Difference-in-differences;

2) Att under ledning av seniora forskare genomföra en hälsoekonomisk utvärdering av modellen, vilket inkluderar att samla kostnader för programmet och utfallen;

3) Att leda en delstudie som handlar om hur politiker och beslutsfattare på regional och nationell nivå resonerar när det gäller investeringar i barnhälsovårdens verksamhet;

4) Att delta i utformning av protokoll, etikansökan och ett manus som beskriver kohortprofilen;

5) Att skriva artiklar på engelska och rapporter till finansiären;

6) Att delta i forskargruppens arbete i form av seminarier, forskargruppsmöten, handledning av studenter samt tredje uppgiften samt för sökande med läkarexamen även deltagande i läkarstudenters praktiska undervisning och examination.

Kvalifikationskrav
Grundläggande högskoleutbildning inom medicin och hälsa om minst 180 högskolepoäng samt utbildning på avancerad nivå (60 p) inom hälsoekonomi. Dokumenterad erfarenhet av kvantitativ metodik är ett krav.

Mycket goda kunskaper i engelska - såväl muntliga och skriftliga - är ett absolut krav då forskargruppens arbetsspråk är engelska liksom de vetenskapliga publikationerna. Grundläggande kunskaper i svenska är också ett krav och sökanden förväntas fortsätta med svenska studier för att uppnå nivå B2 för att kunna delta i workshops med beslutsfattare på svenska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av forskning och projektledning är meriterande, liksom vetenskaplig eller populärvetenskaplig publikation. Bland likvärdiga sökande kommer läkarexamen värderas högre eftersom många av registren i studien berör medicinska utfall (sjukhusinläggningar, läkemedel, mm).

Du ska vara ambitiös, seriös och ha vana att leverera det du åtar dig. Goda sociala färdigheter är viktiga för att bygga relationer med beslutsfattare som blir rådgivare i projektet. Vi vill att du arbetar självständigt, men trivs med att vara med i ett team.

Urval av sökande sker enligt följande kriterier: uppfyllande av kvalifikations- och behörighetskrav samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens forskarutbildningskommitté antar doktoranden.

Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete, eventuella publikationer och en kort beskrivning av dina forskningsintressen. Ange i din ansökan vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete och anledningen till att du vill gå en forskarutbildning.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Information om forskarutbildning, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap. 1-7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sarkadi, e-post: anna.sarkadi@pubcare.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 Februari 2022, UFV-PA 2022/251.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: Enl överenskommelse Visstidsanställning till 2026-02-28

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2022-02-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens

Jobbnummer
6281321

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera på jobb från Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens: