Doktorand i matematik med fokus på datorseende - Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, LTH - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Lund
Doktorand i matematik med fokus på datorseende
Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, LTH / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, LTH i Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Tjänsten kommer att placeras på enheten Matematik LTH och Numerisk analys vid Matematikcentrum.

Centrat har i nuläget starka forskarmiljöer inom datorseende och maskininlärning. Projektet finansieras av Eus ramprogram för forskning Horizon 2020 och sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Forskningen kommer att utföras inom ett nytt stort (50 partners över hela Europa) europeiskt projekt, Adacorsa. Adacorsas mål är att utveckla drönarteknologi för autonom flygning (adacorsa.eu).

Publiceringsdatum
2020-06-22

Dina arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Forskningsinriktningen för denna utlysning är datorseende och maskininlärning, och utveckling av navigerings- igenkännings- och tolkningsmetoder för autonoma drönare.

Forskningsprojekt
Adacorsas projektvision är att tillgängliggöra europeisk teknologi för att skapa drönare som på ett säkert och effektivt sätt kan flyga och verka autonomt bortom visuell siktlinje, och således utgöra en viktig komponent i kommersiell och annan samhällsviktig verksamhet som bygger på sådana förutsättningar. Adacorsa samlar ett stort antal partners från runt om i Europa inom både akademi och industri. I Lund kommer vi att utveckla högnivå algoritmer för modellering, semantisk SLAM, navigering, igenkänning och tolkning av världen, baserat på olika sensor-modaliteter, men i huvudsak baserat på bilddata. För att kunna åstadkomma detta kommer vi att utveckla metoder och modeller baserade på datorseende och maskininlärning.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningen i matematik uppfyller den som har:

- minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

I praktiken betyder det att den studerande skall ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som åtminstone svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik alternativt en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Ett projektrelevant examensarbete.
- Grundläggande kunskaper och erfarenhet av programmering.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Övriga meriter:

- Programmeringserfarenhet från MATLAB, Python eller C++.
- Färdigheter inom datorseende och/eller maskininlärning.

Anställningsvillkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns I Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan skall innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan skall även innehålla ett CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Varaktighet, arbetstid
100. Tillträde: I september 2020 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2020-07-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, LTH

Jobbnummer
5272320

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds universitet, LTH, Matematikcentrum, LTH: