Doktorand i kulturgeografi inom grön omställning och arbetsliv

Stockholms Universitet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm

vid Kulturgeografiska institutionen. Sista dag att ansöka är 2022-01-15.

Doktoranden kommer att arbeta i ett forskningsprojekt om grön omställning och arbetsliv finansierat av forskningsråden Forte och Formas. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan forskare vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, och Institutionen för stad och land vid SLU, Uppsala. Doktoranden kommer att vara baserad vid Kulturgeografiska institutionen, med möjlighet till vistelse som gästdoktorand vid Institutionen för stad och land, www.slu.se/institutioner/stad-land.

Kulturgeografiska institutionen har cirka 50 anställda som bedriver forskning och undervisning inom en rad ämnen inom kulturgeografi, geografi och samhällsplanering. Information om nuvarande forskning inom de olika profilerna finns på: www.humangeo.su.se/forskning.

Projektbeskrivning
Doktoranden kommer att arbeta i projektet "Lantbruksarbete: en kartläggning av arbetsprocesser, segmenteringsmönster och hållbarhetsvisioner inom svenskt lantbruk" (www.humangeo.su.se/om-oss/nyheter). Projektet berör betydelsen av lantbruksarbete för att nå olika hållbarhetsmål. Fokus är på arbetsprocesser inom lantbruket - vem som utför dem, med hjälp av vilka maskiner, under vilka sociala förhållanden och vilka konsekvenser det har för grön omställning. Transdisciplinära och interdisciplinära aktiviteter med fokus på lärandeprocesser och samverkan med lantbrukare, arbetare, andra forskare och olika aktörer och organisationer i samhället är en viktig del av projektet.

Doktoranden måste ha mycket god förmåga att arbeta självständigt, på svenska, med fältarbete och kvalitativa intervjuer på landsbygden i olika delar i Sverige, och med samverkande aktiviteter inom projektets tema. Projektets tvärvetenskapliga och transdisciplinära inriktning innebär att sökande med olika typer av disciplinär bakgrund med relevans för projektets tema välkomnas.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det krävs också att man har läst minst 90 hp i kulturgeografi eller har annan relevant bakgrund för utbildningen. Handledningsspråk och seminariespråk är antingen svenska eller engelska. För särskild behörighet krävs därför mycket goda kunskaper i svenska eller engelska. I övrigt, se: den allmänna studieplanen.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Den viktigaste grunden för urvalet är vilka förutsättningar den sökande har för att uppnå utbildningens mål. Särskild vikt läggs vid (rangordnade kriterier):

* den vetenskapliga förmåga som den sökande visat i uppsatsarbeten från avancerad och grundläggande nivå, samt i den preliminära forskningsplanen
a. självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten
b. problemformulering och stringens i tidigare arbeten och forskningsplan
c. tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar
d. metodologisk och vetenskaplig mognad
e. kommunikations- och samarbetsförmåga
* den sökandes akademiska förkunskaper inom relevanta kunskapsområden
* den sökandes förmåga att bidra till och dra nytta av forskningsmiljön vid Kulturgeografiska institutionen och det i annonsen beskrivna projektet.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå (totalt 240 hp - 180 hp för avhandlingen samt 60 hp för kurser), men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Publiceringsdatum
2021-11-09

Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Dominic Power, dominic.power@su.se, och projektledare Lowe Börjeson, lowe.borjeson@humangeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

* dina kontakt- och personuppgifter
* din högsta examen
* dina språkkunskaper
* kontaktinformation för 2-3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

* personligt brev
* CV - examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
* projektplan/forskningsplan
- varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
- varför och hur du vill bedriva projektet
- vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
* examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
* eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
* självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Varaktighet, arbetstid
Heltid/ Ej specificerat

Ersättning
Lönestege för doktorander.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2022-01-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Stockholms Universitet

Jobbnummer
6105498

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera på jobb från Stockholms Universitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: