Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat läran - Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Trollhättan
Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat läran
Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Trollhättan
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Trollhättan, Essunga, Vänersborg, Lilla Edet
Visa alla jobb hos Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT i Trollhättan

Work Integrated Learning (WIL) is University West's overarching profile and basic principle applied to learning, the exchange of ideas, and educational development. The government has assigned the distinguished task of developing WIL to University West. Work integrated learning in education and research develops new, relevant and advanced knowledge both within the academy and among its partners, which also benefits society in general. University West offers a wide variety of study programs, has a good number of applicants and the students show a high entry rate on the labor market. The main research environments at University West are Production technology, Learning in and for the new working life and Child and youth studies and is conducted in collaboration with the surrounding society. Campus is centrally located in Trollhättan with about 12,000 students and about 600 employees.Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Högskolan Väst utlyser en doktorandanställning i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, med särskilt fokus på Flexibelt lärande.

Ämnesbeskrivning
Ämnet Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och kommunikationssystem och är inriktad mot studier av hur digitaliseringen och digital teknik/artefakter förändrar villkoren för lärande, kunskap och samarbete i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion vid införande och bruk av nya teknologier och system. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till referensvetenskaper såsom organisationsvetenskap, datavetenskap, pedagogik, sociologi, medier- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Relationen mellan IT och människa förändrar villkoren för organisering och genomförande av utbildning. Inte minst inom högre utbildning där akademin flexibla lärandeformer kan ses som ett sätt att med IT-system stödja det livslånga lärandet. Flexibelt lärande innebär att utveckla och genomföra lärandekoncept och erbjuda möjligheter att studera på ett annat sätt än traditionellt inom högre utbildning. Det flexibla lärande bygger på andra strategier, metoder och tekniker för undervisning, examination och utvärdering, än traditionell klassrumsundervisning. Detta doktorandprojekt fokuserar på flexibelt lärande, mer specifikt hur digitalisering och tillgång till information kan påverka och förändra högre utbildning.

Möjliga studieobjekt kan vara:

* konceptualisering av teknologi inom flexibla lärandeformer

* hur design av IT har konsekvenser för möjligheter att lära, dela kunskap och hantera kunskap i flexibla lärandeformer

* hur infrastruktur av IT-system i flexibla lärandeformer påverkar villkoren för deltagande och lärande

Avhandlingsarbetet kommer i stort syfta till att ta fram kunskap om metoder, modeller och designkoncept för att utveckla och organisera en alltmer digitaliserad utbildningssektor där flexibelt lärande alltmer fokuseras.

Ämnesområde: Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Forskningsmiljö: Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet, Lina. För mer information om forskningsmiljön LINA se: hv.se/LINA

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand skall normalt sett i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet informatik på Högskolan Väst.

Behörighetskrav: Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25: https://www.hv.se/forskning/till-dig-som-vill-bli-doktorand/arbetsintegrerat-larande/

Bedömningsgrunder: Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt förmåga att kunna omsätta kunskapen i praktiken vid institutionstjänstgöringen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25.

Kvalifikationer: Den sökande skall ha en bakgrund i informatik eller i annat ämne med relevans för informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, som t.ex. någon av referensvetenskaperna (se ämnesbeskrivningen) med tydlig inriktning mot informatikfrågor. Kvalifikationer från datavetenskap och medievetenskap är särskilt intressanta.

Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se www.hv.se, Möt oss, Jobba hos oss.

Ansökan ska bestå av:

- "Idéskiss": En text omfattande ca 2-4 A4-sidor innehållande en beskrivning av forskningsintresse och dina speciella kvalifikationer för anställningen i fråga.
- CV/Meritförteckning
- Examensarbete på avancerad nivå
- Intyg examen på grund- och avancerad nivå
- Rekommendationsbrev och/eller namn på referenspersoner
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, t.ex. forskningsrelaterade texter (t.ex. artiklar, rapporter etc.) om sådana finns
Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2018-12-09.

Varaktighet, arbetstid
100%. Tillträde: Snarast möjligen eller enligt överenskommelse Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2018-11-16

Ersättning
Månadsavlönad

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-12-09
Ange följande referens när du ansöker: 2018/280
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Kontakt
Thomas Winman, Avdelningschef +4673-397 50 95, thomas.winman@hv.se
Lars Svensson, Professor i Informatik - AIL +4673-397 51 33
Anna Sigridur Islind, Doktorandutskottet vid HV +4670-555 19 85

Företag
Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Adress
Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT
Gustava Melins gata 2
46186 Trollhättan

Kontorsadress
Gustava Melins gata 2

Jobbnummer
4462781

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT: