Doktorand i farmaceutisk vetenskap: Farmakometri - Onkologi - Uppsala universitet, Institutionen för farmaci - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala
Doktorand i farmaceutisk vetenskap: Farmakometri - Onkologi
Uppsala universitet, Institutionen för farmaci / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för farmaci i Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmakodynamik * Farmakoekonomi * Farmakoepidemiologi * Farmakokinetik * Farmakometri * Farmakoterapi * Galenisk farmaci och nanoteknologi * Klinisk farmaci * Läkemedelsformulering * Läkemedelstillförsel * Molekylär galenisk farmaci * Samhällsfarmaci

Mer information https://www.farmaci.uu.se/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: En doktorandplats med fokus på karaktärisering av farmakokinetiska och farmakodynamiska samband för cancerterapi finns tillgänglig inom Forskningsområdet farmakometri, inriktning onkologi, vid Institutionen för farmaci.

Modeller som länkar dosering och tumörrespons med överlevnad har fått allt större genomslag inom läkemedelsutvecklingen. Projektet kommer innebära tillämpning av farmakometriska metoder, via farmakokinetiska och farmakodynamiska principer, för att utveckla strategier för optimerad läkemedelsutveckling och cancerbehandling.

Inom onkologi utvärderas tidiga effekter av läkemedel via responsvariabler som bygger på förändringar i utvalda metastasers storlek (summan av längsta diametrarna). Med traditionella statistiska metoder är sambandet mellan progression och livslängd dock ofta inte särskilt starkt, t.ex. på grund av att andra terapier tillåts tiden efter progression. På motsvarande sätt baseras ofta de terapeutiska fönster som föreslagits att användas i klinisk praxis inom onkologi på vaga grunder. Med farmakometriska metoder kan komplexa farmakokinetiska och farmakodynamiska samband karaktäriseras, bias minimeras, och biverkningar kan på ett rationellt sätt vägas mot önskade effekter för att optimera doseringen. Projektet innebär modellering och simulering baserad på data från kliniska studier och information från litteraturen om t.ex. målnivåer för kliniska variabler. Vi förväntar oss att projektet kommer leda till nya framsteg vad gäller farmakometriska metoder och tydligare karaktärisering av farmakokinetik och farmakodynamik som leder till bättre underbyggda samband användbara för dosoptimering inom onkologi.

Arbetsuppgifter: Innehavaren av en doktorandtjänst måste primärt fokusera på sina forskarstudier. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen från farmaceut- eller läkarutbildning, alternativt civilingenjörsutbildning med inriktning mot läkemedel (minst 240 hp), innefattande kurser i Farmakokinetik, Fysiologi, Farmakologi, Modellering och Programmering (t.ex. i R).

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och erfarenhet av forskning inom farmakometri, farmakokinetisk-farmakodynamisk karaktärisering och dosoptimering. Erfarenhet inom onkologi är värdefullt. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska.

Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga samt demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci/ . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer https://regler.uu.se/. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till Kvalifikationskraven ovan så som erfarenhet inom farmakometri, farmakokinetik, farmakodynamik och onkologi, (ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis och betyg, (iv) två rekommendationsbrev (varav ett helst från handledare av masterprojekt), och (v) examensarbete/masterprojekt, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lena Friberg, lena.friberg@farmaci.uu.se . För frågor kring anställningen, kontakta HR-generalist Pernilla Larsson pernilla.larsson@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2021, UFV-PA 2021/797.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Varaktighet, arbetstid
100 %. Tillträde: 2021-04-01 Visstidsanställning

Publiceringsdatum
2021-02-26

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2021-03-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Företag
Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Jobbnummer
5597086

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för farmaci: