Doktorand i atmosfärsvetenskap och oceanografi, fokus tippningspunkter

Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.


Visa alla högskolejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sollentuna, Täby eller i hela Sverige

vid Meteorologiska institutionen. Sista dag att ansöka är 2023-04-23.

Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärsfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 65 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är lärare eller forskare, 20 doktorander och 15 teknisk/administrativ personal.

Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, där den tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt Swedish e-Science Research Center (SeRC) där vi tillsammans med bland annat KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen.

Information om forskarutbildningen på MISU.

Projektbeskrivning
Detta är en av fem doktorandplatser som utlyses av Meteorologiska institutionen med sista ansökningsdatum 2023-04-23.

Amazonas regnskogar är under hård press och har redan förlorat runt 20 procent av sin utbredning till främst avskogning sedan 1970-talet. Det finns farhågor om att skogen närmar sig en kritisk punkt, orsakad av den globala uppvärmningen, bortom vilket oåterkalleliga förluster av regnskogen går förlorad till fördel för savann eller mer gles skog.

I projektet kommer vi att undersöka huruvida ledande teorier om Amazonas kritiska punkter bortser från viktiga negativa återkopplingar, specifikt:

• att konvektiva moln föredrar att regna där det är torrt,
• att undersöka den relativa påverkan från global uppvärmning, aerosol partiklar och avskogning, och
• att undersöka huruvida storskalig atmosfärisk energibalans kan appliceras.

Vi kommer använda de senaste modelleringsteknikerna, inklusive stora ensembler och globala moln-upplösande modeller för studierna, för att förstå och kvantifiera dessa tvingande mekanismer och atmosfäriska återkopplingar.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs minst 90 hp i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 hp i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 hp. Av detta skall minst 60 hp vara på avancerad nivå. Vidare krävs språkkunskaper i engelska motsvarande engelska B på gymnasiet.

Särskild behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast vid antagning till programmet.

Urval
Urval bland de sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande. Beslut om antagning fattas enligt gällande delegationsordning.

Vid bedömningen tas hänsyn till förtrogenhet och skicklighet inom ämnet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga och självständighet, och samarbetsförmåga. Till grund för bedömningen ligger tidigare studiers relevans, betyg på genomgångna högskolekurser (särskilt de på avancerad nivå), kvalitet och omfattning på det självständiga arbetet, referenser, intervjuer samt skriftlig avsiktsförklaring.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Den inledande anställningen är tidsbegränsad till högst ett år. Anställningen förnyas därefter i normalfallet med högst två år i taget upp till en sammanlagd anställningstid motsvarande högst fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Publiceringsdatum
2023-04-02

Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information om projektet lämnas av universitetslektor Thorsten Mauritsen, thorsten.mauritsen@misu.su.se.

För information om forskarutbildningen, kontakta ämnesansvarig, professor Michael Tjernström, tfn 08-16 31 10, michaelt@misu.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2-3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

• personligt brev
• CV - examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
• projektplan som beskriver:
- varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
- varför och hur du vill bedriva projektet
- vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Ersättning
Lönestege för doktorander

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2023-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Universitet (org.nr 202100-3062), http://www.su.se

Arbetsplats
Stockholms universitet

Övrig information om företaget/organisationen
Offentliga upphandlingar genomförda av Stockholms Universitet

Jobbnummer
7613686

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Prenumerera på jobb från Stockholms Universitet

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Universitet: