Biträdande lektor i materialmekanik - Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Teknikvetenskap - Universitetslärarjobb i Stockholm
Biträdande lektor i materialmekanik
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Teknikvetenskap / Universitetslärarjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Teknikvetenskap i Stockholm

Publiceringsdatum
2008-02-26

Arbetsuppgifter
Institutionen för hållfasthetslära vid Skolan för teknikvetenskap välkomnar ansökningar till biträdande lektor i materialmekanik
Skolan för teknikvetenskap bedriver frontlinjeforskning inom ett brett fält, från forskning inom grundläggande ämnen som fysik och matematik, till teknisk mekanik med tillämpningar inom bland annat flygteknik och fordonsteknik. Vi driver och utvecklar KTHs mest generella civilingenjörsutbildningar teknisk fysik och farkostteknik, liksom utbildningsprogrammen för civilingenjör/lärare samt öppen ingång och ett flertal magisterprogram.
Ämnesbeskrivning
Ämnet för det biträdande lektoratet omfattar teoretisk, numerisk och experimentell analys av konstitutiva egenskaper på olika längdskalor hos solida material, med avseende på deformations-, skade- och haveriprocesser.

Kvalifikationer
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilt skäl.
Dokumenterad vetenskaplig, pedagogisk, teknisk och administrativ skicklighet inom ämnesområdet samt ledaregenskaper. Särskild vikt läggs vid sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet och att undervisa inom ämnet såväl på grundutbildnings- som forskarutbildningsnivå samt vid vetenskaplig erfarenhet av analys av olika materialtyper. Erfarenhet av generell kontinuummekanisk analys är meriterande. Som särskild bedömningsgrund tillmäts stor vikt vid förmågan att driva forskning i samarbete med externa intressenter, att rekrytera forskarstuderande samt att samverka över ämnesgränser. Goda kunskaper i svenska erfordras.
KTH har höjt ambitionerna när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vårt lärosäte med avseende på jämställdhet.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år. Den kan förlängas med ytterligare ett år om mer än 25% av arbetstiden åtgår till undervisning inom grundutbildningen. Efter anställningens slut kan ansökan om befordran till lektor göras.

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid/Deltid
Tillsvidare, tillträde: enligt ök.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-03-19
Anställningen är tills vidare, dock längst fyra år, och kan förnyas ett år om undervisning sker inom den grundläggande utbildningen mer än 25 % av arbetstiden.
Ansökan via vanlig postgång adresseras till:
Kungliga Tekniska högskolan
Institutionen för hållfasthetslära
100 44 Stockholm
Ansökan måste skrivas på engelska. Till ansökan skall bifogas:
1. Fullständig curriculum vitae med publikationslista. I publikationslistan skall särskilt markeras vilka arbeten (högst 10) som den sökande själv främst vill åberopa
2. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet
3. De av den sökande särskilt åberopade arbetena (högst 10)
Ovanstående packas i tre identiska paket.
Vid ansökan bör â€?Ansökningsmall avseende ansökan om anställning som och befordran till professor/lektorâ€? användas. Se Ansökan via arbetsgivarens webbplats
Ange följande referens när du ansöker: S-2008-0149

Kontakt
Fred Nilsson, 08-790 7549, fred@hallf.kth.se

Facklig kontakt
Ann Fylkner, 08-7907386, fylkner@kth.se

Företag
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Teknikvetenskap

Adress
Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Teknikvetenskap
Valhallavägen 79
10044 Stockholm

Jobbnummer
148437

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan , KTH Teknikvetenskap: