Arkivarie till Enheten för dokument, administration och resurs - Sida - Arkivariejobb i Stockholm
Arkivarie till Enheten för dokument, administration och resurs
Sida / Arkivariejobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla arkivariejobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Sida i Stockholm

Publiceringsdatum
2018-10-11

Beskrivning av verksamheten
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Vi arbetar dels med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa, vilka bekostas av ett särskilt anslag. Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd.

Enheten Dokument, Administration och Resurs (DAR) söker nu en initiativrik och drivande arkivarie med IT-inriktning med placering i Visby. Enheten är lokaliserad i Visby och har totalt 22 medarbetare varav fyra är placerade i Stockholm. Verksamheten som utförs är löneadministration samt arkiv- och dokumenthantering.
Enheten tillhör avdelningen för Verksamhetsstöd (VERKSTÖD) vid Sidas huvudkontor i Stockholm. Avdelningen består av fem enheter: DAR, Juridik, Kvalitetssäkring och utredning, Upphandling och intern service samt Utvärderingsenheten. Totalt har avdelningen cirka 70 medarbetare.

Nu satsar Sida extra på ökad digital tillgänglighet och elektroniskt bevarande. Vi har under 2018 påbörjat detta arbete och vi behöver nu förstärka enhetens kompetens kring långsiktigt digitalt bevarande och e-arkiv.

Information om Sidas verksamhetsidé hittar du på Sidas hemsida.

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inriktade mot digital informationshantering samt tillhandahållande av allmänna handlingar.

Du kommer att vara med och utforma strategier för en hållbar och långsiktig elektronisk informationsförsörjning utifrån gällande regelverk, agera kravställare i utvecklingsprojekt som rör informationshantering och bidra med specialistkunskap om de författningar som reglerar hanteringen av allmänna handlingar. Du kommer också att utföra bevarande- och gallringsutredningar av information i myndighetens it-system.

Tillsammans med övriga arkivarier arbetar du också med den dagliga arkivhanteringen, samt ger stöd och utbildning till Sidas medarbetare i frågor som rör arkiv- och dokumenthantering.

I din roll ingår även att vara med och driva införandet av ett system för bevarande/e-arkiv och att medverka vid avveckling av it-system för att säkerhetsställa att den information som ska arkiveras kan omhändertas och tillgängliggöras enligt gällande regelverk.

* Vara drivande i arbetet med att förbereda för införande av system för bevarande/e-arkiv
* Utforma strategier för långsiktig elektronisk informationsförsörjning (bevarande och
tillgänglighet)
* Hantera avveckling av verksamhetssystem (informationsvärdera, gallringsutreda,
kravställa format och former för arkivering/avställning)
* Arbeta med standarder och Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)
* Utlämnanden av allmänna handlingar
* Ordna och förteckna arkiv enligt RA-FS 2008:4
* Stödja Sidas personal inom dokument- och arkivhantering
* Löpande arkivuppgifter
* Medverka till arkivfunktionens utveckling
* Utreda och verkställa gallring
* Medverka i framtagandet av instruktioner för myndighetens arkivverksamhet

Utbildning och erfarenhet
Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy på www.sida.se.

Utbildningsbakgrund
* Relevant akademisk examen där arkivvetenskap minst 40 p eller 60 hp ingår eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Du har även en IT-relaterad utbildning. Förvärvad kunskap på annat sätt, t.ex. genom arbetslivserfarenhet kan bedömas likvärdigt

Språk
* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Kompetens och arbetslivserfarenhet
* God erfarenhet av arbete med tolkning och tillämpning av arkivföreskrifter och relevanta lagar inom arkiv- och dokumentfunktion vid offentlig förvaltning
* Goda IT-kunskaper
* Erfarenhet av arbete med långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar och digital informationshantering.
* Goda kunskaper om format och standarder för digitalt bevarande.
* Erfarenhet av att arbeta självständigt och driva utveckling.
* God förmåga till samarbete och kommunikation.
* Stor noggrannhet och hög serviceambition.
* Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Meriter

* Erfarenhet av att ha arbetat som IT-arkivarie eller arkivarie med IT-inriktning från statlig eller kommunal verksamhet
* Erfarenhet av att utreda frågor om bevarande och gallring i IT-system
* Utbildning eller kurs med inriktning på digitalt bevarande
* Erfarenhet av att leda projekt
* Erfarenhet av att kravställa system för bevarande/e-arkiv
* Erfarenhet av att tillämpa standarder avseende elektronisk dokumenthantering
* Utbildning med inriktning på digitalt bevarande

Övrig information
Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

För övriga upplysningar om förmåner och anställningsvillkor, se under Lediga jobb/Förmåner och villkor på www.sida.se.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Varaktighet, arbetstid
Befattningen avser en tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas.

Ersättning
Lön efter överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2018-11-01
Ange följande referens när du ansöker: 133/18

Kontakt
Företag
SIDA

Adress
SIDA
Valhallavägen 199
10525 STOCKHOLM

Kontorsadress
Valhallavägen 199

Jobbnummer
4396151

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sida: