Utbildningsbidrag I Miljövetenskap - Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen - Geologjobb i Lund
Utbildningsbidrag I Miljövetenskap
Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen / Geologjobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla geologjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen i Lund

Placering Geologiska institutionen Arbetsbeskrivn:
Projekttitel: "Ökad humushalt i sydsvenska sjöar - relationer till
förändringar i klimat, markanvändning och försurning". Målsättningen för
detta projekt, som leds av Wilhelm Granéli, limnologi, och finansieras av
FORMAS, är att utreda orsakssammanhangen bakom den sentida ökningen av mängden
löst organiskt material i sjöar, åar och kustnära vatten i södra Sverige. Denna
trend har dokumenterats i stora delar av norra Europa men de huvudsakliga
orsakerna är bristfälligt kända. Förhöjd humushalt och ökad brunfärgning av
sötvatten medför omfattande konsekvenser för limniska ekosystem, liksom för
dricksvattenproduktion och rekreation. Inom projektets
paleolimnologiska del som koordineras av Dan Hammarlund, kvartärgeologi, kommer
väldaterade sedimentlagerföljder från sydsvenska sjöar att studeras med hög
tidsupplösning med hjälp av en mängd geokemiska och paleoekologiska metoder.
Härigenom avses den ökade humushalten under de senaste decennierna att sättas i
ett sammanhang av klimatvariationer och förändringar i markanvändning under de
senaste ca 1000 åren. Uppgiften omfattar fältarbete i form av
frysprovtagning av sedimentlagerföljder samt laboratoriearbete av skiftande
karaktär: beskrivning, korrelation och provtagning av sedimentborrkärnor i
frysrum, konstruktion av åldersmodeller baserat på isotopdatering (210Pb, 137Cs
och 14C), element- och isotopanalyser (C, N, ? 13C, ? 15N) samt rekonstruktion
av sjövattnets innehåll av löst organiskt material baserat på spektroskopiska
analyser av sedimentprover (NIRS, FTIRS). Dessutom ingår utvärdering av
markanvändningsförändringar baserat på pollenanalys, limniska
ekosystemförändringar baserat på pigmentanalys av sediment och limnologiska
mätserier, samt klimatförändringar baserat på meteorologiska data och oberoende
paleoklimatiska undersökningar. Statistisk databearbetning kommer också att
utföras. Doktorandprojektet utgör en central del av ett pågående
forskningssamarbete mellan limnologi, kvartärgeologi och växtekologi och
uppgiften bygger på nära samarbete med forskare inom dessa discipliner.
Kvalifikationer: Vi söker en person med universitetsexamen (omfattande
minst 240 högskolepoäng inklusive ett examensarbete omfattande minst 30
högskolepoäng) i miljövetenskap, geologi eller motsvarande, med inriktning mot
kvartärgeologi och helst omfattande kurser i limnologi. Dock kan annan
högskoleutbildning, såsom ekologisk med inriktning mot limnologi, kompletterat
med kurser i kvartärgeologi, också vara kvalificerande. Dokumenterad god förmåga
att uttrycka sig skriftligt, även på engelska, samt erfarenhet av de
kronologiska, stratigrafiska, geokemiska och palynologiska metoder som anges
ovan är meriterande. Bestämmelser om utbildningsbidrag för doktorander finns
i SFS 1995:938 samt 1998:81. Bestämmelser om doktorandanställningar finns i HF 5
kap 1-7 samt SFS 1998:80. Se även Antagningsordning för forskarutbildningen http://www.naturvetenskap.lu.se/o.o.i.s/2319 .
Utbildningsbidrag får lämnas till den som antas eller redan har antagits
till forskarutbildning. Urvalet av behöriga sökande skall göras med hänsyn till
förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet
att ägna sig åt forskarutbildn kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring
som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda
bestämmelser i förordningen. Naturvetenskapliga fakulteten eftersträvar
en jämn könsfördelning inom forskarutbildningen och ser därför gärna att såväl
män som kvinnor söker denna befattn.

Publiceringsdatum
2007-10-25

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde snarast. Heltid. Dagtid. Utbildningsbidrag utgår i
högst 18 mån på heltid och omvandlas senare till anställning som doktorand.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
OFR, SACO och SEKO.

Kontakt
Dan Hammarlund, 046-2227985. dan.hammarlund@geol.lu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071116. Denna görs på blanketten Ansökan till
utbildningsbidrag som finns på fakultetens hemsida www.naturvetenskap.lu.se/o.o.i.s/2319 . Undertecknad ansökan
ställs till registrator, Kansli N, Lunds universitet, Box 118, 221 00 LUND.
Samtliga handlingar skall vara bestyrkta . Ange referensnummer 564

Företag
Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen
Sölveg 37, 22362 Lund
Box 118
221 00 LUND Tel 046-2220000
Mer information på http://www.naturvetenskap.lu.se

Jobbnummer
36624

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds Universitet, Naturvetenskapl Institutionen: