Univlektor i biomolekylär o organisk elektronik - Linköpings universitet - IFM - Universitetslärarjobb i Linköping
Univlektor i biomolekylär o organisk elektronik
Linköpings universitet - IFM / Universitetslärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet - IFM i Linköping

Arbetsuppgifter Forskning inom organisk elektronik, speciellt polymera
solceller. Undervisning i fysik och organisk elektronik, såväl grundläggande
kurser inom civilingenjörsprogrammen och laborationstäta kurser inom
masterprogrammen.Innehavaren av anställningen förväntas att via egen extern
finansiering för forskning bidra med 50% av lönekostnaden under 2008-2010.
Utbildning/Erfarenhet Behörig som universitetslektor är den som a/
avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens som är av
betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter som
skall ingå i anställningen, b/ genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på
annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och c/ visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder Som bedömningsgrund skall gälla graden av sådan
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver skall
gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med
hänsyn till det ämnesinnehåll som högskolan bestämmer för anställningen och de
arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare skall beaktas graden av
skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt
förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning
och utvecklingsarbete.Vid tillsättning av anställningen kommer lika vikt att
fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet
skall ha visats genom breda och gedigna kunskaper inom ämnet för anställningen.
Pedagogisk skicklighet skall ha visats genom förmåga att sprida engagemang och
intresse för ämnet, förmåga att strukturera och organisera kunskapsmassa till
kurser, förmåga att aktivera studenter till egen inlärning,, förmåga att
kommunicera med studenter och andra lärare samt förmåga till helhetssyn och
förnyelse.Vetenskaplig skicklighet skall ha visats genom egen forskning samt
genom planering och ledning av forskning. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver
ha visats genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra
lärare och genom förmåga att informera om forskning. Administrativ skicklighet
skall ha visats genom erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och
personal samt förmåga till samarbete. Linköpings Universitet skall fortsätta att
utvecklas som attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och
arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Flertalet av våra
universitetslektorer inom institutionen är män. Därför ges kvinnor företräde vid
tillsättning av denna anställning vid i huvudsak lika meriter i övrigt.Sökande
skall till ansökan bifoga:1/ Kortfattad skriftlig redogörelse (1 ex) för
vetenskaplig och pedagogisk verksamhet samt erfarenhet från att leda och
utveckla personal och verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka
undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som främst bör beaktas i
tillsättningsärendet. Sökandes pedagogiska visioner skall avspeglas i
redogörelsen. Dokumentation för anställning som un iversitetslektor struktureras
enligt de riktlinjer som finns i policydokumentet "Riktlinjer för Linköpings
universitets anställningsnämnder" Dokumentet finns att
hämtapåInternethtttp:/www.lith.liu.se/presentation/tfk/anstallningsnamnd. Styrkt
meritsammanställning samt vidimerade kopior av de betyg och övriga handlingar
som åberopas (1 ex).3/ Förteckning över vetenskapliga arbeten (1 ex). Av
förteckningen skall framgå utgivningsförlag och utgivningsår.4/ Förteckning över
de vetenskapliga (1ex). 5/ Urval (högst 10)av vetenskapliga arbeten enl
föregående punkt (2 ex).

Publiceringsdatum
2007-12-05

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Tillträde enligt överenskommelse. Heltid. Dagtid.
Tillsättningsförfarande:Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från
LiTHs anställningsnämnd.

Ersättning
Fast lön. Individuell lönesättning. Ange löneanspråk. Kollektivavtal finns.
Facklig företrädare
Örjan Lönnevik (SACO) 013-286634. orjlo@ifm.liu.se .
Agneta Anderson Berg (OFR/S) 011-363512. agnan@isv.liu.se .

Kontakt
Prefekt Göran Hansson 013-281259. gorha@ifm.liu.se .
Sekr i LiTHs anställningsnämnd Lars Alm 013-281012. laral@tfk.liu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071228. Ansökan märkt Dnr LiU 2007/200081 jämte
meitförteckning och de handlingar sökande önskar åberopa skall senast 20071228
ha inkommit till universitetets registrator under adress: Linköpings
universitet, 581 83 LINKÖPING. För sent inkommen ansökan beaktas ej. . Ange
referensnummer Dnr LiU 2007/00081

Företag
Linköpings universitet - IFM
581 83 LINKÖPING Tel 013-281000
Mer information på http://www.liu.se

Jobbnummer
63635

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet - IFM: