Universitetslektor i pedagogik - Linköpings Universitet, Registrator - Universitetslärarjobb i Linköping
Universitetslektor i pedagogik
Linköpings Universitet, Registrator / Universitetslärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings Universitet, Registrator i Linköping

Dnr LiU 1311/07-32 LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som
Universitetslektor i pedagogik med placering vid Institutionen för
beteendevetenskap och lärande. Arbetsuppgifter: I anställningen som lärare
ingår att bedriva forskning och utbildning samt administrativt arbete. Till en
lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet
och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av
anställning som universitetslektor skall kunna medverka i grundläggande
högskoleutbildning inom Linköpings universitet. Anställningen har en
inriktning mot utbildning och lärande i skola och lärarutbildning främst inom
kunskapsområdet specialpedagogik. Institutionen har omfattande grundutbildning,
forskarutbildning och forskning inom ämnena pedagogik, psykologi och sociologi
samt didaktik och pedagogiskt arbete. Den pedagogiska forskningen vid
institutionen bedrivs vid fyra avdelningar: pedagogik i utbildning och skola
(PiUS), avdelningen för pedagogik i arbetsliv och utbildning (PiAU), avdelningen
för didaktik och forskning i pedagogiskt arbete (DiPA) samt studier i
vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (VUFo). Arbetet
innebär bland annat att undervisa i och utveckla ämnet pedagogik med ett
särskilt ansvar för specialpedagogik. Handledning av studenters uppsatser i
pedagogik och pedagogiskt arbete samt handledning av examensarbeten i
lärarutbildningen utgör en annan betydande del av anställningens
arbetsuppgifter. Vidare kan arbetet innebära medverkan i och utveckling av
forskning och forskarutbildning samt uppgifter av administrativ art.
Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens som är av
betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter
som skall ingå i anställningen, har genomgått högskolepedagogisk utbildning
eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk
skicklighet. Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrund vid anställning som
lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet
för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ och annan
skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehållet för
anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare
skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och
personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och
att informera om forskning och utvecklingsarbete. För denna anställning
kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Vetenskaplig skicklighet skall ha visats genom egen forskning samt genom
planering och ledning av forskning. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha
visats genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra
lärare och genom förmåga att informera om forskning. Pedagogisk
skicklighet skall ha visats genom breda och gedigna kunskaper inom ämnet för
anställningen. Pedagogisk skicklighet skall även ha visats genom förmåga att
sprida engagemang och intresse för ämnet, förmåga att strukturera och organisera
kunskapsmassa till kurser, förmåga att aktivera studenter till egen inlärning,
förmåga att kommunicera med studenter och andra lärare samt förmåga till
förnyelse. Administrativ skicklighet skall ha visats genom erfarenhet
av att utveckla och leda verksamhet och personal. Mer information på www.liu.se .

Publiceringsdatum
2008-01-17

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde enligt överenskommelse. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i
ansökan!
Facklig företrädare
Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-286634. orjlo@ifm.liu.se .
Agneta Anderson Berg (OFR/S), tel 011-363512. agnan@isv.liu.se .

Kontakt
Professor Gunnel Colnerud, tel nr 013-282165. gunco@ibv.liu.se .
studierektor Elisabeth Ahlstrand, tel nr 013-282142. eliah@ibv.liu.se .
programansvarig Anna-Lena E. Gustavsson tel nr 013-282109. anngu@ibv.liu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080303. Ansökan märkt Dnr LiU 1311/07-32 skall senast
2008-03-03 ha inkommit under adress:Linköpings universitetRegistrator581 83
Linköping För sent inkommen ansökan kommer ej att beaktas.Håkan Johanson, tel
013-281059 ( hakjo@kfu.liu.se ) informerar
om den formella handläggningen av ärendet. mer information på www.liu.se

Företag
Linköpings Universitet, Registrator
581 83 LINKÖPING Tel 013-281085

Jobbnummer
102530

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings Universitet, Registrator: