Universitetslektor i Molekylär cellbiologi - Linköpings universitet - Universitetslärarjobb i Linköping
Universitetslektor i Molekylär cellbiologi
Linköpings universitet / Universitetslärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Universitetslektor i Molekylär cellbiologi
med placering inom ämnet molekylär genteknik vid det vetenskapliga området biologi, institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
Arbetsuppgifter: Befattningen omfattar forskning och forskarhandledning inom området molekylär cellbiologi med fokus på växtcellen och växtkloroplasten. Forskningen skall inriktas mot biokemiska och strukturella studier samt funktionsgenomik av kloroplastproteiner som är involverade i reglering av fotosyntestiska förlopp. Studierna bör ha fokus på karakterisering av nukleotid-beroende processer i kloroplaster och olika transportörer involverade i regleringen. Vidare bör studierna inriktas på detektion in vivo och in vitro, samt involverade proteinernas fysiologiska betydelse. Erfarenhet av bioinformatik och funktionsgenomik i Arabidopsis thaliana är särskilt betydelsefull.
Anställningen innebär även viss undervisning inom grundutbildning på kandidat- och masternivå samt handledning vid examensarbete.
Innehavaren av anställningen förväntas att via extern finansiering bidra med hela lönekostnaden under sex år.
Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som a) har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, b) har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt c) har visat pedagogisk skicklighet.
Den som erbjuds en anställning tillsvidare som universitetslektor skall i stället anställas tillsvidare som professor, om han eller hon begär det och har behörighet för en sådan anställning.
Vid tillsättning av denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Linköpings universitet skall fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.
Flertalet av våra universitetslektorer inom institutionen är män. Därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning vid i huvudsak lika meriter i övrigt.
Tillsättningsförfarande: Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från LiTHs anställningsnämnd.
Besök www.liu.se för att se annonsen i sin helhet.

Publiceringsdatum
2008-03-04

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-03-25
: Ansökan märkt Dnr LiU-2008/00578 jämte meritförteckning och de handlingar sökande önskar åberopa ska senast 2008-03-25 ha inkommit till universitetets registrator under adress: Linköpings universitet, 581 83 Linköping.
För sent inkommen ansökan beaktas ej.

Kontakt
Prefekt Göran Hansson, tel 013-28 12 59,, gorha@ifm.liu.se
Sekreteraren i LiTH:s anställningsnämnd, Lars Alm,, laral@tfk.liu.se
svarar på frågor om den formella handläggningen a

Facklig kontakt
gorha@ifm.liu.se
laral@tfk.liu.se, Örjan Lönnevik (SACO), tel 013-28 66 34,

Företag
Linköpings universitet

Adress
Linköpings universitet
58183 LINKÖPING

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 013-281000

Jobbnummer
152831

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings universitet: