Universitetslektor i industriell teknik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i industriell teknik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigförklarar härmed två anställningar som
Universitetslektor i industriell teknik vid Institutionen för teknikvetenskaper
vid Ångströmlaboratoriet. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår
undervisning, handledning, forskning och administration. Undervisningen på
grundnivå och avancerad nivå ligger huvudsakligen inom kursområdet industriell
teknik och innovationsteknik. Här ingår bland annat kurser i teknikbaserat
entreprenörskap. Institutionen har fakultetens uppdrag att bygga upp ny
verksamhet inom området. Del av anställningen omfattar därför utvecklings- och
uppbyggnadsarbete inom såväl undervisning som forskning. Forskarutbildningen
genomförs i nära samarbete med andra enheter inom institutionen och
universitetet. Den anställde förutsätts attrahera externa forskningsanslag och
ha god samarbetsförmåga med såväl akademiska som industriella forskargrupper.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt
högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande
vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat
sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt
Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt
behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att
fullgöra anställningen väl. Den som skall anställas som universitetslektor skall
enligt anställningsordningen även ha visat den undervisnings- förmåga som krävs
för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått
för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning.
Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande
och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska
skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. Den som
erbjuds anställning tills vidare som universitetslektor anställs i stället tills
vidare som professor om han eller hon har begärt det och har behörighet för en
sådan anställning. Den som inte uppfyller behörighetskravet beträffande
högskolepedagogisk utbildning och inte har motsvarande kunskaper anställs längst
ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om behörigheten
förvärvas under denna anställningstid skall anställningen på begäran övergå i en
tillsvidareanställning. Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga
sökande skall vikt fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika
mån. Goda grundläggande kunskaper inom området entreprenörskap och
innovationsteknik och industriell erfarenhet är meriterande. Lika stor
omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den
vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten
kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering
av undervisning samt av handledning och examination inom angivet ämnesområde. I
övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för
meritvärdering vid anställning av lärare Ansökningsförfarande: Ansökan
skall vara skriven på engelska och innefatta handlingar i tre exemplar samt
särtryck i två exemplar enligt anvisningar som finns på
teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida, www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan
rekvireras från Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se .

Publiceringsdatum
2007-11-26

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Prefekt Gunnar Holmgren, tel 018-471 3072. Gunnar.Holmgren@Angstrom.uu.se .

Studierektor Lars Ericsson tel 018-471 3383.

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till
Registrator, UFV-PA 2007/2258 och/eller UFV-PA 2007/2259, Box 256, 751 05
Uppsala, telefax 018-471 2000, senast den 17 december 2007. Om ansökan meddelas
per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka
efter ansökningstidens utg

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
63677

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: