Universitetslektor i finansrätt - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i finansrätt
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i finansrätt vid Juridiska institutionen.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och
administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt
handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det
egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för
arbetet vid universitetet. Undervisningen skall till sin huvuddel fullgöras i
skatterätt, ekonomi och redovisning på Terminskurs 5. Annan undervisning och
uppdragsutbildning kan komma att ingå i anställningen. Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den
som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens,
genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat
motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala
universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för
lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen
väl. Den som skall anställas som universitetslektor skall enligt
anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för
anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för
verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen
av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och
utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska
skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Den som inte uppfyller behörighetskravet beträffande högskolepedagogisk
utbildning och inte har motsvarande kunskaper anställs längst ett år med
möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Om behörigheten förvärvas under
denna anställningstid skall anställningen på begäran övergå i en
tillsvidareanställning. Den som erbjuds en anställning tills vidare som
universitetslektor anställs istället tills vidare som professor om han eller hon
begär det och har behörighet för en sådan anställning.
Bedömningsgrunder, Övrig skicklighet och ansökningsförfarande: Se
universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt,
universitetslektor Olle Lundin, 018-471 79 96, olle.lundin@jur.uu.se eller
ämnesföreträdaren, professor Mattias Dahlberg, 018-471 19 80, mattias.dahlberg@jur.uu.se .
Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80, Carin
Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 19 96 och Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471
33 15. Ansökan med angivande av diarienummer UFV-PA 2007/3126 skall
ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator,
Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 20 00, senast den 11 februari 2008. Om
ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven
originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare
finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-12-27

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080211

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
85549

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: