Universitetslektor i biologi - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i biologi
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som Universitetslektor
i biologi, särskilt populationsbiologi och naturvårdsbiologi vid Institutionen
för ekologi och evolution, avdelningen för populationsbiologi och
naturvårdsbiologi Beskrivning av ämnesområdet: Populationsbiologi är
studiet av processer som leder till organismers anpassning till sin omgivning.
Av central betydelse är hur genetisk variation upprätthålls samt hur den i
samverkan med differentierad överlevnad och reproduktion formar fenotyper.
Naturvårdsbiologin studerar hur naturliga och antropogena processer påverkar
mångfalden av fenotyper samt genetisk diversitet på individ- och
populationsnivå. Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning,
forskning och administration. Undervisningen gäller i första hand ekologi,
populationsbiologi och naturvårdsbiologi på grundnivå och avancerad nivå inom
grundutbildningsprogram för naturvetarstudenter och lärarstudenter, men kan
också innefatta faunistik och annan undervisning inom grundutbildningen. Till
undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av
doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det
egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för
arbetet vid universitetet Externfinansierad forskning utgör en viktig
förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsuppgifter. Det
ingår därför i arbetsuppgifterna att aktivt medverka i
institutionens/programmets arbete för att finna extern finansiering.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas
vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den
vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid
forskningsmeriter inom populationsbiologi med anknytning till naturvårdsfrågor.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska
skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den
pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering,
genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och
examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7,
Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare. Universitetet
kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning
av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa
förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra
till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden (t
ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo
bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och
kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta
handlingar i tre exemplar enligt anvisningar som finns på fakultetens hemsida,
www.teknat.uu.se , eller som kan rekvireras från Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare
finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-10-09

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Jon Ågren, tel. 018/471 2860. Jon.Agren@ebc.uu.se .

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till
Registrator, UFV-PA 2007/1640, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast
den 31 oktober 2007. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med
underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
20197

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: