Universitetslektor i anläggningsteknik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor i anläggningsteknik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i anläggningsteknik vid Institutionen för geovetenskaper.
Anställningen är knuten till högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik.
Totalt är ett tiotal personer verksamma inom de kurser som ges i programmet.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och
administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt
handledning av examensarbetare och doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också
att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i
övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
Forskningsverksamheten i byggteknik vid institutionen för geovetenskaper är
under uppbyggnad och för närvarande har ämnet en doktorand. Anställningen medger
goda möjligheter att styra forskningen dels efter egen intresseinriktning och
dels i en för samhället och byggbranschen värdefull riktning med syftet att öka
antalet forskarstuderande i byggteknik. De kurser i
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik som kan komma ifråga i anställningen är
vägbyggnad, vattenbyggnad, geoteknik och geodetisk mätteknik.
Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt
högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande
vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat
sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.
Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt
behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att
fullgöra anställningen väl. Den som skall anställas som universitetslektor skall
enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs
för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått
för verksamhet inom universitet relevant högskolepedagogisk utbildning.
Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, utförande och
utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska
skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.
Den som erbjuds en anställning tills vidare som universitetslektor anställs
istället tills vidare som professor om hon eller han begär det och har
behörighet för en sådan anställning. Den som inte uppfyller
behörighetskravet beträffande högskolepedagogisk utbildning och inte har
motsvarande kunskaper anställs längst ett år med möjlighet till förlängning
ytterligare ett år. Om behörigheten förvärvas under denna anställningstid skall
anställningen på begäran övergå i en tillsvidareanställning.
Bedömningsgrunder, Övrig skicklighet och Ansökningsförfarande: Se
universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar om anställningen lämnas av Kennet Axelsson, tel 018-471 2646,
e-post kennet.axelsson@geo.uu.se
eller Patrice Godonou, tel 018-471 7262, e-post patrice.godonou@geo.uu.se . Fackliga
företrädare är Anders Grundström, SACO rådet, tel 018-471 5380, Carin Söderhäll,
TCO/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018- 471 3315.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare
finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2008-02-11

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080331. Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala
universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/287, Box 256, 751 05
Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 31 mars 2008. Om ansökan meddelas per fax
skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter
ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
126609

Observera att sista ansökningsdag har passerat.
Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: