Universitetslektor - Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten - Universitetslärarjobb i Göteborg
Universitetslektor
Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten / Universitetslärarjobb / Göteborg
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv
Visa alla jobb hos Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten i Göteborg

Göteborgs universitet ledigförklarar en anställning som
universitetslektor i franska med inriktning mot fransk språkvetenskap.
ref. nr E 324 4348/07 med placering tills vidare vid institutionen
för romanska språk. Arbetsuppgifter: Undervisning och handledning inom
grundläggande utbildning. Egen forskning. Information om forskning och
utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt. Uppdrag av
administrativ art samt och ledningsuppdrag kan förekomma.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
a) avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, b)
genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat
motsvarande kunskaper samt c) visat pedagogisk skicklighet.
Undervisningsvana från universitet på den typ av kurser som förekommer inom
ämnets grundutbildning är speciellt önskvärd (särskilt allmän och fransk
grammatik, översättning till och från franska, fonetik och uttal,
språkvetenskaplig teori, översättningsteori). Bedömningsgrunder:
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en
helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa
förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra
till en positiv utveckling av verksamheten. Lika stor omsorg kommer att
ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten och övrig meritering som av
den vetenskapliga skickligheten. Även administrativ skicklighet samt förmågan
att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning kommer
att beaktas. Vid bedömning av den pedagogiska förmågan kommer hänsyn att tas
till skicklighet i och erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av
undervisning, utarbetande av läromedel och andra pedagogiska redskap samt av
handledning och examination. Administrativ skicklighet visas genom
förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet
och personal samt initiativtagande och samarbete. Förmåga att informera om
forskning visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t.ex. medverkan i
folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom
deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.
Intervjuer och provföreläsningar kan förekomma under tillsättningsprocessen.
Rekryteringsmål: Göteborgs universitet har ambitionen att främja en
jämnare könsfördelning bland sina lärare. Flertalet lärare inom ämnet är
kvinnor, varför vi gärna ser män som sökande. Sökande, som önskar bli
prövad för anställning som professor, skall begära det i ansökan.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall innefatta följande handlingar (i tre
exemplar): 1 merit- och tjänsteförteckning samt kopior av betyg och övriga
handlingar som åberopas. Dokumentationen av sådana pedagogiska meriter som avser
undervisning och annan typ av lärararbete bör innefatta kvalitativa omdömen från
prefekt eller arbetsledare; 2 kortfattad redogörelse för vetenskaplig,
pedagogisk och övrig meritering. 3 förteckning över vetenskapliga och
pedagogiska arbeten; 4 högst tio av de vetenskapliga och pedagogiska arbeten
sökanden åberopar - i tre exemplar. Det är önskvärt att dessa är uppdelade i var
sitt paket. Anvisningar till hjälp för redovisningen av meriterna
(meritportföljer) kan hämtas på adressen http://hum.gu.se/organisation/policies/meritportfoljer.pdf De kan också begäras från handläggaren, Christer Flodin, tel 031-786 11 09. E-post Christer.Flodin@hum.gu.se .

Publiceringsdatum
2007-11-22

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
SACO Svetlana Polsky, tel. 031-786 19 89.
OFR-S Eva Sjögren, tel. 031-786 11 69.
Lennart Olsson, tel. 031-786 11 73.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prof. Eva Ahlstedt (prefekt), tel.
031-786 52 67. Eva.Ahlstedt@rom.gu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071213. Ansökan med angivande av referensnummer skall
ställas till Rektor för Göteborgs universitet och vara inkommen till
humanistiska fakultetskansliet, Box 200, 405 30 GÖTEBORG. Om ansökan meddelas
per fax eller e-post skall den kompletteras med underskriven originalhandling
inom en vecka efter ansökningstidens ut

Företag
Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten
Box 200
405 30 GÖTEBORG Tel 031-7860000
Fax 031-7731144
Mer information på http://www.hum.gu.se

Jobbnummer
63681

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göteborgs universitet, Humanistiska fakulteten: