Universitetslektor - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Universitetslektor
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Universitetslektor i fasta tillståndets elektronik, särskilt solceller vid
Institutionen för teknikvetenskaper, Ångströmlaboratoriet.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser planering av och undervisning inom
grundnivå och avancerad nivå, forskarutbildning, forskning och handledning av
doktorander samt projektledning inom ämnesområdet. I detta ingår att attrahera
externa forskningsanslag och att samarbeta med såväl akademiska som industriella
forskare. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna
ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet
vid universitetet. Behörighetskrav: Behörig att anställas som
universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt
doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått
högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande
kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets
anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha
den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som
skall anställas som universitetslektor skall enligt anställningsordningen även
ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om
särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet
relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet
skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som
handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl
dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Förmåga att kunna
undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna
undervisa på svenska inom två år. Den som erbjuds anställning tills
vidare som lektor anställs i stället tills vidare som professor om han eller hon
har begärt det och har behörighet för en sådan anställning. Den som
inte uppfyller behörighetskravet beträffande högskolepedagogisk utbildning och
inte har motsvarande kunskaper anställs längst ett år med möjlighet till
förlängning ytterligare ett år. Om behörigheten förvärvas under denna
anställningstid skall anställningen på begäran övergå i en
tillsvidareanställning. Bedömningsgrunder: Se universitetets hemsida www.uu.se under
rubriken Lediga anställningar. Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara
skriven på engelska och innefatta handlingar i tre exemplar samt särtryck i två
exemplar enligt anvisningar som finns på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens
hemsida, www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan
rekvireras från Sofia.Wretblad@uadm.uu.se .
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ilia Katardjiev, tel
018-471 72 48, e-post Ilia.Katardjiev@angstrom.uu.se .
Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 5380, Carin
Söderhäll, OFR-S/ST, tel 018-471 1996 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471
3315. Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och
vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2007/2257, Box 256, 751 05 Uppsala,
telefax 018-471 2000, e-post registrator@uu.se senast den 20 december
2007. Om ansökan meddelas per fax eller e-post skall den kompletteras med
underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare
finns på http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning .

Publiceringsdatum
2007-12-03

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071220

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
63653

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: