Universitetsadjunkt i omvårdnad - Linköpings Universitet, Registrator - Universitetslärarjobb i Linköping
Universitetsadjunkt i omvårdnad
Linköpings Universitet, Registrator / Universitetslärarjobb / Linköping
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång
Visa alla jobb hos Linköpings Universitet, Registrator i Linköping

Dnr LiU 2007/00160 Ämnesområdet omvårdnad omfattar studier av individens
förutsättningar för hälsa, reaktion på sjukdom och ohälsa samt effekter av vård
och behandling. Vidare studeras individens resurser för att bibehålla eller
återhämta hälsan eller acceptera förändrad livs- och hälsosituation. Häri ingår
primär- och sekundärprevention, symptombehandling, vårdande och rehabiliterande
åtgärder. I fokus finns också samspelet vårdare, vårdtagare, närstående i olika
sammanhang och miljöer genom hela vårdkedjan. LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som Universitetsadjunkt i omvårdnad.
Arbetsuppgifter: I anställningen som lärare ingår att handha utbildning,
forskning samt administrativa uppgift. Till en lärares uppgifter hör också att
följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet. Beträffande den aktuella
anställningen innebär arbetsuppgifterna undervisning på svenska och engelska på
olika nivåer i den grundläggande utbildningen, främst undervisning vid
sjuksköterskeprogrammet vid LiU. Inom grundutbildningen skall innehavaren ha en
väl vitsordad pedagogisk erfarenhet samt vara beredd att undervisa över hela
omvårdnadsfältet och bör därför ha en bred ämneskompetens. Önskvärt för denna
anställning är dessutom specialistutbildning inom psykiatri. Behörighet:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt
magisterexamen eller har motsvarande kompetens, har genomgått högskolepedagogisk
utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat
pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder: Som bedömningsgrund vid
anställning som lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav
för behörighet för anställning. Därutöver skall gälla graden av administrativ
och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehållet för
anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare
skall beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och
personal vid högskolan samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och
att informera om forskning och utvecklingsarbete. För denna anställning
kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Med vetenskaplig
skicklighet förstås för denna anställning ämnesfördjupning i det ämne som
anställningen avser. Pedagogisk skicklighet skall ha visats genom breda och
gedigna kunskaper inom ämnet för anställningen. Pedagogisk skicklighet skall
även ha visats genom förmåga att sprida engagemang och intresse för ämnet,
förmåga att strukturera och organisera kunskapsmassa till kurser, förmåga att
aktivera studenter till egen inlärning, förmåga att kommunicera med studenter
och andra lärare samt förmåga till förnyelse. Administrativ skicklighet
skall ha visats genom erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och
personal. Utöver behörighet och bedömningsgrunder enligt ovan läggs stor
vikt vid att utföra arbetsuppgifterna på ett självständigt sätt och med god
samarbetsförmåga och hög social kompetens. Problembaserat lärande, (PBL),
tillämpas som pedagogisk modell vid Hälsouniversitetet. I de fall sökande
till anställningen avlagt doktorsexamen och avser att att ansöka om befordran
till universitetslektor i samband med en eventuell anställning, skall detta
anges i ansökan. LiU ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och
kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för
jämställdhet och mångfald. Personalintendent Mats Tholander, 013-28 44
62, mats.tholander@ihs.liu.se ,
lämnar upplysningar om anställningsvillkor och ärendets formella handläggning.

Publiceringsdatum
2008-01-08

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Tillträde efter överenskommelse. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i
ansökan.
Facklig företrädare
Örjan Lönnvik, (SACO), tfn 013-28 66 34. orjlo@ifm.liu.se .
Agneta Anderson Berg, (OFR/S), tfn 011-36 35 12. agneta.andersson-berg@isv.liu.se .

Kontakt
Studierektor Margareta Bachrach-Lindström, tfn 013-22 46 01. margareta.bachrach-lindstrom@imv.liu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 080129. Ansökan märkt Dnr LiU 2007/00160 jämte
meritförteckning och de handlingar sökande önskar åberopa skall senast
2008-01-29 ha inkommit under adress:RegistratorLinköpings universitet581 83
LinköpingFör sent inkommen ansökan kommer ej att beaktas.

Företag
Linköpings Universitet, Registrator
581 83 LINKÖPING Tel 013-281085

Jobbnummer
92442

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Linköpings Universitet, Registrator: