Två doktorandanställningar i sociologi - Lunds Universitet - Universitetslärarjobb i Lund
Två doktorandanställningar i sociologi
Lunds Universitet / Universitetslärarjobb / Lund
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv
Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund

Två doktorandanställningar i sociologi med inriktning kriminologi

Doktorandanställning 1 (refnr: E 16 PA 2008/211)
Anställningen är placerad inom ett forskningsprojekt med extern finansiering vid Sociologiska institutionen. Anställningen förutsätter att innehavaren samtidigt antas som forskarstuderande i sociologi. Projektets syfte är att följa upp och utvärdera manliga klienter som utövat våld mot kvinnor i nära relationer. Inom projektet kommer en datainsamling med ett etablerat mätinstrument att göras vid två tillfällen, dvs. vid intagning på institution och en uppföljning 12 månader senare, intervjuer och dokumentation av arbetet vid verksamheter samt bearbetning av registerdata. Arbetet ingår i ett större projekt med samarbete mellan forskare och myndigheter. Anställningen förutsätter att innehavaren förutom ett dokumenterat intresse för problemområdet dessutom har ett empiriskt intresse, särskilt erfarenhet av kvantitativa analysmetoder, intervjuarbete och kvalitativa analysmetoder. Kompetens inom kriminologi är en fördel.

Doktorandanställning 2 (refnr: E 16 PA 2008/212)
Anställningen är placerad inom ett forskningsprojekt med extern finansiering vid Sociologiska institutionen. Anställningen förutsätter att innehavaren samtidigt antas som forskarstuderande i sociologi. Projektets syfte är att urskilja vilken betydelse ungdomars etniska identitet ges i praxis av såväl ungdomar, som personal på särskilda ungdomshem. En viktig utgångspunkt är att etnisk identitet inte alltid är närvarande utan uppmärksammas genom vad som sägs eller gestaltas icke-verbalt, hur detta uttrycks, när det uttrycks samt i vilka situationer etnicitet implicit eller explicit synliggörs. Empiriskt material kommer att samlas in genom samtalsintervjuer och fältobservationer. Informanter är svenska och invandrade ungdomar samt anställda vid institutionerna. Anställningen förutsätter att innehavaren förutom ett dokumenterat intresse för problemområdet dessutom har ett empiriskt intresse, särskilt erfarenhet av intervjuarbete och kvalitativa analysmetoder. Kompetens inom kriminologi är en fördel.

Anställning som doktorand
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Den anställde förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön samt bör räkna med tjänstgöring á cirka 20 procent, främst undervisning.

Bifoga följande handlingar i ansökan:
1. Studiemeritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning i sociologi.
2. Uppsatser, motsvarande sammanlagt 20 poäng, varav minst 10 poäng på C- eller D-nivå i sociologi eller ämne som kan bedömas likvärdigt.
3. Kort redogörelse för forskningsintresse och intresse för forskarutbildning.
4. Övriga skrifter eller meriter som är relevanta för anställningen.

Publiceringsdatum
2008-01-17

Anställningstyp/arbetstider
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad enligt HF 5 kap 7 §. Tillträde snarast möjligt.

Ersättning
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. För anställning finns vissa riktlinjer för löneinplacering.

Kontakt
Gunnar Andersson, 046 2228850, gunnar.andersson@soc.lu.se , prefekt
Anna-Lisa Lindén, 046 2228834, anna-lisa.linden@soc.lu.se , studierektor för forskarutb

Så ansöker du
Ansökan med refnr, skickas i tre exemplar till
Lunds universitet
Registrator
Box 117
221 00 Lund
Sista ansökningsdag 2008-02-07
Ange följande referens när du ansöker: E 16 PA 2008/211 el 212

Företag
Lunds Universitet
22100 LUND
Telefonnummer: 046 222 00 00

Jobbnummer
101481

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds Universitet: