Professor i tillämpad materialvetenskap - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Professor i tillämpad materialvetenskap
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Professor i tillämpad materialvetenskap vid institutionen för teknikvetenskaper
Arbetsuppgifter: Övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet tillämpad materialvetenskap, handledning och undervisning inom forskarutbildning samt undervisning inom grundnivå och avancerad nivå. Egen forskning. Information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan i planering av forskningsprojekt. Anställningen innefattar arbetsledande uppgifter som också kan innebära ekonomi- och personalansvar inom aktuell avdelning vid institutionen. Verksamheten bedrivs vid Ångströmlaboratoriet.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 5 ). Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Dessutom föreskrivs där att den som skall anställas som professor skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens. Även planering och ledning av forskning skall tillmätas betydelse. Den som skall anställas som professor skall enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet skall avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.
För behörighet för denna professur krävs professorskompetens inom en väsentlig del av det materialvetenskapliga området, samt erfarenhet av att utifrån grundvetenskapliga utgångspunkter angripa tillämpningstillvända forskningsproblem inom detta område.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Förtrogenhet med de industriella tillämpningarna inom området kommer att tillmätas vikt. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer forskning mot tekniska tillämpningar av ytors mekaniska, kemiska eller biologiska växelverkan med omgivande medier samt hur ytors struktur och sammansättning kan modifieras för att uppnå specifik funktionalitet, att tillmätas särskild vikt.
Ytterligare information om Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning
Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Erfarenhet av arbetsledande uppgifter samt erfarenhet av ekonomi- och personalansvar kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Rekryteringsmål: Uppsala universitet har ambitionen att främja en jämnare könsfördelning bland sina lärare. Flertalet professorer är män, varför universitetet gärna ser kvinnor som sökande till denna anställning.
Ansökningsförfarande: Enligt anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan rekvireras från Anita.Ljungstrom@uadm.uu.se

Publiceringsdatum
2008-04-14

Arbetstider och omfattning
Tillsvidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/752, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast den 20 maj 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Kontakt
Tekniska sektionens dekanus, professor Jan-Åke Sch, Jan-Ake.Schweitz@Angstrom.uu.se

Facklig kontakt
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
191131

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: