Professor alternativt universitetslektor - Högskolan i Borås - Universitetslärarjobb i Borås
Professor alternativt universitetslektor
Högskolan i Borås / Universitetslärarjobb / Borås
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn
Visa alla jobb hos Högskolan i Borås i Borås

Institutionen Bibliotek- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan söker
Professor alternativt universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap
Placeringsort: Borås
Dnr: 169-08-40
Institutionens mål är att genom kvalificerad utbildning, forskning och omvärldssamverkan bidra till ämnets och professionsområdets utveckling. Forskningen är organiserad i tre större grupper inriktade på information respektive bibliotek och kultur. Då en av våra medarbetare går i pension inom en snar framtid söker vi nu en ersättare.
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap söker i första hand en professor, alternativt lektor, med omfattande och väl dokumenterad erfarenhet av forskning och utbildning. I arbetsuppgifterna ingår forskning, handledning och medverkan i utvecklingen av institutionens forskning och högskolans forskningsprofil. Vidare innebär arbetet kontakter och samverkan med företag och organisationer inom professionsområdet. I arbetsuppgifterna ingår också undervisning och medverkan i utvecklandet av denna på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För en professor motsvarar undervisning och handledning 50 procent av tjänsten, för en lektor ca 75 procent.
Sökanden ska ha disputerat i biblioteks- och informationsvetenskap eller närliggande område inom samhälls- och beteendevetenskap. Formella krav som ställs på en professor är dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
För lektor krävs det, förutom doktorsexamen genomgått högskolepedagogisk utbildning (omfattande 15 hp) eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Vidare krävs dokumenterad erfarenhet av forskning, utbildning samt pedagogisk skicklighet.
Därutöver ska den vi söker ha dokumenterad erfarenhet av forskning om informationsanvändning eller interaktionen mellan användare och informationssystem, alternativt erfarenhet av annan forskning inom ämnesområdet som ligger i linje med institutionens forskningsprofil.
Erfarenhet av arbete tillsammans med andra forskare och verksamma inom andra områden, både inom och utom akademin, samt dokumenterad förmåga att utveckla forskningsprogram och leda externfinansierad forskning är meriterande. Vidare är ett brett intresse för såväl grundforskning som tillämpad forskning eller utvecklingsarbete betydelsefullt. Initiativ- och samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta gränsöverskridande är meriterande, liksom erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete och god förmåga att samverka såväl internt som externt.
Behörighetsgrunderna för anställning som professor finns angivna i Högskoleförordningen, 4 kap, 5 paragrafen. Lika vikt ska fästas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vikt ska även läggas vid dokumenterad förmåga att leda forskningsverksamhet och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
Till ansökan, märkt med dnr, bifogas merit- och tjänsteförteckning samt skriftlig redogörelse både för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten, dokumentation av lärarskickligheten inklusive en självvärdering, en publikationslista samt högst tio publicerade arbeten eller andra meriter man vill åberopa. Samtliga ansökningshandlingar och skrifter inlämnas i 3 exemplar. Till hjälp för meritredovisningen har högskolan utarbetat en meritportfölj, se: http://www.hb.se/org/orgdok/personal/merit.pdf
Ansökningshandlingar med referenser samt en förteckning över de bisysslor som sökanden ämnar utöva under anställningen ska vara högskolan tillhanda 2008-05-31

Publiceringsdatum
2008-03-20

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-31
Högskolan i Borås, Registrator, 501 90 Borås
Ange följande referens när du ansöker: Dnr: 169-08-40

Kontakt
Prefekt Margareta Lundberg Rodin, tel 033- 435 44

Facklig kontakt
Angela Zetterlund för SACO och Lars Seldén för OFR

Företag
Högskolan i Borås

Adress
Högskolan i Borås
50190 BORÅS

Kontorsadress
Allégatan 1
BORÅS

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 033-4354000

Jobbnummer
170720

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högskolan i Borås: