Lektor i didaktik med inriktning mot matematik - Södertörns högskola - Universitetslärarjobb i Huddinge
Lektor i didaktik med inriktning mot matematik
Södertörns högskola / Universitetslärarjobb / Huddinge
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem
Visa alla jobb hos Södertörns högskola i Huddinge

Södertörns högskola har vuxit från 1 200 studenter vid starten 1996 till över 12 000 studenter idag.
Vi bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik. Vi samarbetar nära med våra grannar Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Nu söker vi

Lektor i didaktik med inriktning mot matematik
till Institutionen för livsvetenskaper
dnr 1358/22/2007

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola erbjuder en interkulturell profil och består av fyra olika utbildningsprogram: mot grundskolans senare år och gymnasiet, kompletterande mot grundskolans senare år och gymnasiet, mot fritidshem samt mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Vår lärarutbildning expanderar.

Arbetsuppgifterna består av undervisning, planering, utvärdering och examination i matematisk didaktik, särskilt med inriktning mot naturvetenskap på lärarutbildningen. Anställningen omfattar även administrativa uppgifter.

Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och genomgått högskolepedagogisk utbildning (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper), samt visat pedagogisk skicklighet. Dessutom krävs utbildning i och erfarenhet av matematisk didaktik.

Behörighetskraven samt bedömningsgrunder beskrivs utförligare under punkt 1.2.2 i Södertörns högskolas anställningsordning för lärare, se i vänstermenyn under www.sh/ledigajobb där även de generella kriterierna för bedömningen av lektorer framgår under punkt 1.3.

Bedömningsgrunder
Utöver behörighetsgrundande kriterier har för denna anställning dessutom följande bedömningsgrunder (i rangordning):
* Gedigna kunskaper i matematik.
* Dokumenterad erfarenhet av och intresse för utveckling av matematisk didaktik.
* Lärarexamen, undervisning inom lärarutbildning samt erfarenhet av undervisning i förskola, förskoleklass eller grundskolan är meriterande.
* Intresse av att bedriva egen didaktisk forskning är meriterande.
* Breda kunskaper i naturvetenskapliga ämnen.
* Pedagogisk skicklighet avseende såväl planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning.

Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast möjligt. Södertörns högskola eftersträvar en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald.

Sökande kan hitta anvisningar för ansökan som högskolelektor samt anvisningar för dokumentation av pedagogiska meriter i vänstermenyn under www.sh.se/ledigajobb .

Ansökningshandlingarna ska innehålla styrkt CV, doktorsexamensbevis samt en kort redogörelse för administrativa, pedagogiska, vetenskapliga och övriga meriter med relevans för anställningen som du vill åberopa.

Vi vill ha ansökan i tre ex. Publikationer som åberopas begär vi in senare.
Avser sökande att komplettera ansökningshandlingarna ska detta framgå i ansökan. Har du inte inkommit med kompletteringar senast tre veckor efter ansökningstidens utgång kommer ansökan inte att behandlas.

OBS: Enligt föreskrifter från Riksarkivet ska ett ex av det du skickar in i samband med ansökan bevaras i två år efter det att anställningsbeslut fattats. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Ansökan vara inkommen senast 1/2 2008 till:

Registrator, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge, eller via e-post till: registrator@sh.se

Ansökan som ej är underskriven accepteras, men ska kompletteras senast tre veckor efter ansökningstidens utgång, med egenhändigt undertecknad originalansökan i tre ex

Publiceringsdatum
2007-12-19

Anställningstyp/arbetstider
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast möjligt.

Ersättning
Kollektivavtal finns

Kontakt
Catarina Ludwig, 08-608 47 59, prefekt
Jan-Eric Mattsson, 08-608 43 18, lektor
Ann Mutvei, 08-608 47 58, lektor, inriktningsansvarig

Facklig kontakt
Carin Danielsson, 08-608 48 64, SACO
Hannele Lilja, 08-608 42 83, ST
Gunnar Stenberg, 070-316 43 41, SEKO

Så ansöker du
Ansökan ska skickas i tre exemplar och vara märkt med dnr
Sista ansökningsdag 2008-02-01
Ange följande referens när du ansöker: Dnr 1358/22/2007
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@sh.se

Företag
Södertörns högskola
14189 HUDDINGE
Telefonnummer: 08 - 608 40 00
Mer information på http://www.sh.se

Jobbnummer
81042

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Södertörns högskola: