Jurister - Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden - Juristjobb i Stockholm
Jurister
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden / Juristjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla juristjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg
Visa alla jobb hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i Stockholm

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en statlig nämnd under regeringen som
under förbehåll för riksdagens beslut bildas den 1 januari 2008. En särskild
utredare har nu regeringens uppdrag att förbereda och genomföra bildandet.
Nämnden får till uppgift att utöva tillsyn av brottsbekämpande myndigheters
användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter. Nämnden
skall även granska Säkerhetspolisens behandling av uppgifter enligt
polisdatalagen. Tillsynen sker genom inspektioner och andra undersökningar på
eget initiativ och på begäran av enskilda. En delegation inom nämnden skall även
besluta i ärenden om registerkontroll och en annan delegation i ärenden om
kvalificerade skyddsidentiteter. Nämnden vill ta till vara de kvaliteter som en
jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Nämnden skall biträdas av ett kansli under ledning av en kanslichef. Till
nämndens kansli söks nu under förbehåll för riksdagens beslut en
Kvalificerad Jurist ref nr 1-07 en Jurist ref nr 2-07 och en
Biträdande Jurist ref nr 3-07 Huvudsakliga arbetsuppgifter: Utreda
tillsynsärenden, föredra ärendena inför nämnden och delta i inspektioner och
andra undersökningar. Handlägga frågor om offentlighet och sekretess. Den
kvalificerade juristen skall också vara kanslichefens ställföreträdare.
Kvalifikationskrav: Kvalificerad jurist: Du skall genom tjänstgöring
på domarbanan eller som åklagare eller advokat ha skaffat Dig god kännedom om
arbetet inom rättsväsendet, särskilt på brottmålsområdet. Det är också en fördel
om Du har erfarenhet av lagstiftningsarbete, gärna inom något av områdena
straffrätt, straffprocessrätt eller offentlig rätt. Du bör i vart fall ha
erfarenhet av frågor om offentlighet och sekretess. Jurist: Du
skall vara notariemeriterad jurist eller ha motsvarande erfarenhet från
tjänstgöring inom rättsväsendet, främst inom brottmålsområdet. 2-4 års
erfarenhet av juridiskt arbete är lämpligt. Biträdande jurist:
Anställningen är avsedd för en nyutexaminerad jurist med intresse för
brottmålsområdet. Samtliga tre befattningar är placerade i
säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen. Det innebär att den som söker måste
vara beredd att undergå säkerhetsprövning och registerkontroll enligt den lagens
bestämmelser. För befattningarna krävs god muntlig och skriftlig
framställningsförmåga, såväl på svenska som på engelska. Kunskaper i andra
främmande språk uppskattas också. Utöver gott omdöme och social
kompetens krävs vidare förmåga att arbeta i en organisation med starka
sekretesskrav. Arbetsplatsen kommer att vara belägen i Stockholms
innerstad men kräver resor i samband med inspektioner i andra delar av landet.
Du bör kunna tillträda under första kvartalet 2008. Regeringens
proposition Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga
tvångsmedel, m.m. (prop. 2006/07:133) återfinns på www.regeringen.se Regeringens direktiv till den
särskilde utredaren (dir. 2007:112) återfinns på www.sou.gov.se .

Publiceringsdatum
2007-10-12

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
ST, Torbjörn Carlsson tfn 08-790 5135.
Jusek/SACO-S, Peter Henriksson tfn 070-665 2985.

Kontakt
Vill du veta mer är du välkommen att ringa den särskilde utredaren Anders
Eriksson tfn 070-244 2173.
Ytterligare upplysningar lämnas av byrådirektör Marie-Louise Johnsson tfn 08-401
5777.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan, meritförteckning och betygsavskrifter senast den 26
oktober 2007 tillUtredningen om inrättande av Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden (Ju 2007:10),c/o Registernämnden, andra avdelningen,
Box 8304, 104 20 STOCKHOLM. Ange referensnummer och löneanspråk.

Företag
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
c/o Registernämnden, andra avdelningen
Box 8304
104 20 STOCKHOLM

Jobbnummer
23264

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden: