Högskolelektor i nationalekonomi - Södertörns högskola - Universitetslärarjobb i Huddinge
Högskolelektor i nationalekonomi
Södertörns högskola / Universitetslärarjobb / Huddinge
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem
Visa alla jobb hos Södertörns högskola i Huddinge

Södertörns högskola söker en

Högskolelektor i nationalekonomi
dnr 1194/22/2007

Vid Södertörns högskola finns sedan år 1998 nationalekonomi som examensämne. Ämnet, som är placerat vid Institutionen för samhällsvetenskaper, bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt ger forskarutbildning i samverkan med andra lärosäten. Inom ämnet bedrivs en mångfacetterad forskningsverksamhet inom områden som exempelvis tillämpad mikroekonomi, industriell organisation och konkurrenspolitik, politisk ekonomi, internationell ekonomi, tillväxt och ekonomisk jämlikhet, institutioner och utveckling, miljöekonomi och arbetsvärderingar.
Till ämnet är även en ekonomisk-historisk forskargrupp knuten, med forskning främst om finansiella marknader och transitionen från planekonomi till marknadsekonomi.

Publiceringsdatum
2007-12-20

Dina arbetsuppgifter
Anställningen omfattar i första hand undervisning. Den anställde ska aktivt delta i undervisning, examination och kursutveckling på såväl grundläggande som avancerad nivå. Den anställde förväntas därtill medverka i att utveckla ämnet och kontakterna med det omgivande samhället.
Forskning kan ingå i anställningen om erforderliga medel erhålls. Högskolan ser mycket positivt på att anställda ansöker om forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen inom nationalekonomi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och genomgått högskolepedagogisk utbildning (eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper), samt visat pedagogisk skicklighet. Kraven beskrivs utförligare under punkt 1.2.2 i Södertörns högskolas anställningsordning för lärare, se i vänstermenyn under www.sh/ledigajobb .

Professorskompetent sökande uppmanas att i ansökan begära om prövning för anställning som professor.

Bedömningsgrunder
De generella kriterierna för bedömningen av lektorer framgår av Södertörns högskolas anställningsordning för lärare under punkt 1.3, se i vänstermenyn under www.sh/ledigajobb .

Vid denna anställning ska lika vikt läggas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Docentkompetens är meriterande.

Utöver behörighetsgrundande kriterier har för denna anställning dessutom följande bedömningsgrunder fastställts och rangordnats enligt nedan:
* Dokumenterad erfarenhet av kursutveckling, såväl självständigt som i lärarlag.
* Dokumenterad god förmåga att samverka med det omgivande samhället.
* Dokumenterad god förmåga att initiera och driva forskningsprojekt.
* Dokumenterad administrativ erfarenhet och god samarbetsförmåga.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast. Södertörns högskola eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Flertalet lärare inom institutionen är män varför vi gärna ser kvinnor som sökande till anställningen. Positiv särbehandling kan komma att tillämpas.

Sökande kan hitta anvisningar för ansökan som högskolelektor samt anvisningar för dokumentation av pedagogiska meriter i vänstermenyn under www.sh/ledigajobb .

Vi vill ha ansökan i tre exemplar. Publikationer som åberopas begär vi in senare. Avser sökande att komplettera ansökningshandlingarna ska detta framgå i ansökan. Har du inte inkommit med kompletteringar senast tre veckor efter ansökningstidens utgång kommer ansökan inte att behandlas.

OBS: Enligt föreskrifter från Riksarkivet ska ett ex av det du skickar in i samband med ansökan bevaras i två år efter det att anställningsbeslut fattats. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Anställningstyp/arbetstider
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast

Ersättning
Fast lön, kollektivavtal finns

Kontakt
Mats Bergman, 08-608 47 63, mats.bergman@sh.se , professor
Staffan Stockeld, 08-608 44 34, staffan.stockeld@sh.se , ämnesansvarig
Fredrika Björklund, 08-608 40 93, fredrika.bjorklund@sh.se , prefekt

Facklig kontakt
Carin Danielsson, 08-608 48 64, SACO
Hannele Lilja, 08-608 42 83, ST
Gunnar Stenberg, 070-316 43 41, SEKO

Så ansöker du
Ansökan ska skickas i tre exemplar och vara märkt med dnr
Sista ansökningsdag 2008-03-10
Ange följande referens när du ansöker: Dnr 1194/22/2007
Vi tar emot ansökan via epost: registrator@sh.se

Företag
Södertörns högskola
14189 HUDDINGE
Telefonnummer: 08 - 608 40 00
Mer information på http://www.sh.se

Jobbnummer
81965

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Södertörns högskola: