Gruppchef Arbetsmiljö och hälsa - Adecco Sweden Aktiebolag - Ekonomichefsjobb i Stockholm
Gruppchef Arbetsmiljö och hälsa
Adecco Sweden Aktiebolag / Ekonomichefsjobb / Stockholm
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Lidingö
Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Stockholm

Stab Personal Posten Meddelande AB
Stationeringsort Solna Stockholm
Stab Personal
Stab Personal ?r ledningen f?r Posten Meddelande AB: s stabsfunktion i personalfr?gor. Enheten ska via en offensiv personalpolitik tillse att aff?rsplanens intentioner och ambitioner uppfylls. Genom initiering och ansvar f?r strategiska aktiviteter inom personalomr?det, kvalitetss?kring av operativa personalprocesser samt uppf?ljning och analyser av verksamheten utifr?n ett personalperspektiv uppfylls denna m?ls?ttning. En offensiv personalpolitik ska skapa f?ruts?ttningar f?r friska och engagerade medarbetare som har r?tt kompetens f?r sina jobb.
Ditt ansvar:
* Att ta ansvar f?r utveckling och implementering inom strategiskt utvalda omr?den vad g?ller arbetsmilj? och h?lsa, vilka definieras i Aff?rsplan och verksamhetsplan.
* Att till ledningsgruppen ge f?rslag p? hur arbetsmilj? och h?lsoarbetet kan vidareutvecklas inom bolaget.
* Att vidareutveckla enhetens arbetss?tt, samt metoder och verktyg f?r arbetsmilj? och h?lsoarbetet inom enheten och bolaget.
* Ansvar f?r att kunskapsspridning om arbetsmilj?arbetet i bolaget
* Att st?dja och f?lja upp verksamheten mot de uppsatta m?len f?r arbetsmilj? och h?lsa.
* Att utv?rdera arbetsmilj? och h?lsosatsningar inom bolaget.
* Att arbeta efter de rutiner, riktlinjer och regler som tagits fram f?r uppdraget
* Har delegerat arbetsmilj?ansvar f?r enheten.
* Att vara en god f?rebild som chef och ledare i Posten
* S?kerst?lla att enheten levererar resultat enligt uppsatta m?l f?r att d?rmed bidra till koncernens totala m?luppfyllelse.
* Att aktivt jobba f?r att f?rb?ttra din kompetens i enlighet med vad som kr?vs f?r tj?nsten.

Publiceringsdatum
2008-03-08

Arbetsuppgifter
* Att som ansvarig chef f?r gruppen arbetsmilj? och h?lsa leda och utveckla arbetet inom gruppen och ge f?ruts?ttningar f?r medarbetarna att utvecklas och verka i sina roller
* Att tillse att de i aff?rs- och verksamhetsplanen identifierade aktiviteterna inom arbetsmilj?- och ges b?sta f?ruts?ttningar i linjeverksamheten f?r genomf?rande
* Att ge ledningen f?r bolaget uppf?ljning och analys av genomf?rda insatser.
* ?verblicka bolagets nuvarande och framtida arbetsmilj?situation s? att strategier f?r st?ndiga f?rb?ttringar inom arbetsmilj?omr?det utvecklas.
* Att initiera och delta i utvecklingsarbete/projekt/styrgrupper som relaterar till omr?det
* Ge f?rslag och utveckla strategier, metoder och verktyg f?r ett f?rb?ttrat arbete med arbetsmilj? och h?lsofr?gor inom verksamheten
* Att sj?lv eller delegerat till medarbetare i gruppen delta p? ett engagerat s?tt i koncerngemensamma r?d inom arbetsmilj? och h?lsoomr?det
* Att f?r Meddelande AB ha ?vergripande ansvar f?r f?rvaltning och utveckling av verktygen Arbetsmilj?enk?t, C2 och andra f?r omr?det relevanta verktyg.
* S?kerst?lla att samverkansarbetet utifr?n ett arbetsmilj?- och h?lsoperspektiv fortl?per p? ett effektivt och konstruktivt s?tt med f?retagets l?nsamhet i fokus.
* som st?mmer visavi kriterierna i Postens chefs och ledarprofil
Kompetens- och utvecklingsm?jligheter f?r dig som tycker om ansvar och utmaningar
V?lkommen med din ans?kan till:

Kontaktperson för detta jobb
Marianne Brolin
V?xel/Switchboard +46 (0)8 100 500
marianne.brolin@adecco.sewww.adecco.se
J?mst?lldhet, etnisk och kulturell m?ngfald ?r en naturlig del av Postens verksamhet. Posten v?lkomnar g?rna dig som liksom dem ser p? olikheter som en styrka och en f?ruts?ttning f?r konkurrenskraft och tillv?xt.

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid
L?n
Fast l?n
Ans?kan
Sista ans?kningsdag: 2008-03-09

Företag
ADECCO SWEDEN AKTIEBOLAG

Adress
ADECCO SWEDEN AKTIEBOLAG
BOX 12127
10224 STOCKHOLM
Bes?ksadress
ADECCO SWEDEN AKTIEBOLAG
kungsgatan 60
STOCKHOLM
Hitta p? karta

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-100 500

Jobbnummer
156093

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag: