Forskare i klassiska språk - Uppsala universitet - Språkvetarjobb i Uppsala
Forskare i klassiska språk
Uppsala universitet / Språkvetarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla språkvetarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Uppsala universitet ledigkungör härmed en anställning som Forskare
(postdoktoral anställning) i klassiska språk vid Institutionen för lingvistik
och filologi. Tidsbegränsad anställning under högst 2 år, heltid med tillträde
snarast. Arbetsuppgifter: Anställningen avser egen forskning och
forskningsrelaterad verksamhet inom projektet "Den antika traditionen", som
utgör en del av Vetenskapsrådets satsning på s.k. småspråk. Se projektets
hemsida www.lingfil.uu.se/klassiska/traditionen / för mer
information. Den sökandes forskningsprofil bör vara sådan att den utan svårighet
kan ansluta till projektets tema. Den verksamhet som planeras inom ramen för
anställningen - enligt projektbeskrivning som skall bifogas ansökan - skall ha
en klar anknytning till detta tema. Inriktningen kan med fördel vara t.ex.
litteraturvetenskaplig, idéhistorisk eller receptionshistorisk. En
forskare inom vardera grekiska och latin samt en doktorand i bysantinologi är
f.n. verksamma inom samma projekt. Den som anställs förväntas vara beredd att
utforma sin verksamhet i samverkan med dessa och med andra forskare vid och
utanför institutionen. Vidare förväntas han/hon aktivt medverka i ämnesspecifika
seminarier och andra arrangemang men även engagera sig i ämnes- och
fakultetsöverskridande aktiviteter inom de humanistiska och teologiska ämnen som
är representerade på campusområdet Engelska parken. Vissa arbetsinsatser inom
grundutbildningen, t.ex. handledning av uppsatser, kan vid behov förekomma.
Behörighet: Behörig till denna anställning är den som högst tre år före
ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk
examen inom något av ämnesområdena grekiska, latin och bysantinologi.
Bedömningsgrunder: Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid
den vetenskapliga skickligheten. Dokumenterad förmåga att arbeta vetenskapligt
med material som språkligt tillhör ett annat ämne än det egna, inom ämnesgruppen
Klassiska språk (grekiska, latin, bysantinologi), är meriterande. Vidare kommer
den sökandes beredskap och förmåga till vetenskapligt samarbete inom och utanför
projektets ram att beaktas. Individuell lönesättning tillämpas. Det är
önskvärt att löneanspråk anges i ansökan. Uppsala universitet har
ambitionen att främja jämställdhet genom en jämnare könsfördelning. Flertalet
anställda inom denna kategori är kvinnor varför universitetet gärna ser män som
sökande till anställningen. Ansökan skall omfatta: . CV
* merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga
handlingar som åberopas . kortfattad beskrivning av den forskning som
planeras inom ramen för anställningen (högst fem sidor) . förteckning över
vetenskapliga arbeten som åberopas . vetenskapliga arbeten enligt
ovannämnda förteckning Upplysningar: Upplysningar om anställningen
lämnas av institutionens prefekt, Anette Månsson, anette.mansson@lingfil.uu.se ,
tel. 018-471 1486, och projektsamordnaren, prof. Jan Olof Rosenqvist, jan_olof.rosenqvist@lingfil.uu.se , tel. 018-471 1424. Ansökan skall vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/336, Box 256, 751 05 Uppsala, telefax 018 - 471 20 00, senast den 4 mars 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Publiceringsdatum
2008-02-20

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning högst 2 år.

Ersättning
Fast lön.
Facklig företrädare
Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 53 80.
Carin Söderhäll, OFR-ST, tel. 018-471 19 96.
Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 33 15.

Företag
Uppsala universitet
Box 256
751 05 UPPSALA Tel 018-4710000
Fax 018-4712000
Mer information på http://www.uu.se

Jobbnummer
136717

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: