Forskarassistent i Teater - Lunds Universitet - konstnärl fakulteten i Malmö - Universitetslärarjobb i Malmö
Forskarassistent i Teater
Lunds Universitet - konstnärl fakulteten i Malmö / Universitetslärarjobb / Malmö
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Vellinge
Visa alla jobb hos Lunds Universitet - konstnärl fakulteten i Malmö i Malmö

Lunds universitet förklarar följande anställning ledig Forskarassistent
i teater vid Teaterhögskolan i Malmö Arbetsuppgifterna omfattar främst
forskning men även handledning av doktorander och examensarbetare samt medverkan
i grundutbildningskurser. Behörig att anställas som forskarassistent är
den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms
motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen
högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen
tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen
av sökande kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom
ämnesområdet. Därutöver skall vikt fästas vid pedagogisk skicklighet samt
förmåga att leda forskningsprojekt. Behörighetsbestämmelser och
bedömningsgrunder för anställning som forskarassistent anges i 4 kap
högskoleförordningen (SFS 1993:100) Universitetet eftersträvar en
jämnare könsfördelning på dessa anställningar och ser därför gärna att såväl män
som kvinnor söker denna anställning. Sökande skall till ansökan foga:
1. Undertecknad kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig och
pedagogisk verksamhet i två exemplar. Av redogörelsen skall framgå vilka
undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt sökandes
mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet. 2. Styrkt
meritsammanställning samt vidimerade kopior av de betyg och övriga handlingar
som åberopas i två exemplar. 3. Förteckning över de vetenskapliga arbeten
som åberopas i två exemplar. 4. Särtryck (motsvarande) av vetenskapliga
arbeten enligt punkt 3 i två exemplar. Ansökan, med angivande av
referensnummer PA 2007/3607, skall ställas till den konstnärliga fakulteten i
Malmö och vara inkommen till Registrator@lu.se eller till Lunds
universitet, Registrator, Box 117, 221 00 Lund senast den 23 november 2007.
Inskickade handlingar kommer i enlighet med Riksarkivets föreskrifter,
RA-FS 2004:1 2 , att förvaras på Lunds universitet och kommer att gallras två år
efter beslutsdatum. Handlingarna kommer att återlämnas endast på begäran arv
sökande.

Publiceringsdatum
2007-10-16

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön. Lunds universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna
löneanspråk i ansökan.

Kontakt
Håkan Lundström, tel 040-325451.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071123. Ange referensnummer PA 2007/3607

Företag
Lunds Universitet - konstnärl fakulteten i Malmö
Box 8203
200 41 MALMÖ Tel 040-325450
Fax 040-325480
Epost: kanslik@kanslik.lu.se

Jobbnummer
27433

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds Universitet - konstnärl fakulteten i Malmö: