Forskarassistent i Musikpedagogik - Lunds Universitet - konstnärl fakulteten i Malmö - Universitetslärarjobb i Malmö
Forskarassistent i Musikpedagogik
Lunds Universitet - konstnärl fakulteten i Malmö / Universitetslärarjobb / Malmö
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Vellinge
Visa alla jobb hos Lunds Universitet - konstnärl fakulteten i Malmö i Malmö

Lunds universitet förklarar följande anställning ledig Forskarassistent
i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö Arbetsuppgifterna omfattar
främst forskning men även handledning av doktorander och examensarbetare samt
medverkan i grundutbildningskurser. Behörig att anställas som
forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk
examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som
har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har
avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.
Vid bedömningen av sökande kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig
skicklighet inom ämnesområdet. Därutöver skall vikt fästas vid pedagogisk
skicklighet samt förmåga att leda forskningsprojekt.
Behörighetsbestämmelser och bedömningsgrunder för anställning som
forskarassistent anges i 4 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100)
Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning på dessa anställningar
och ser därför gärna att såväl män som kvinnor söker denna anställning.
Sökande skall till ansökan foga: 1. Undertecknad kortfattad skriftlig
redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet i två exemplar. Av
redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i
övrigt som enligt sökandes mening främst bör beaktas i tillsättningsärendet.
2. Styrkt meritsammanställning samt vidimerade kopior av de betyg och övriga
handlingar som åberopas i två exemplar. 3. Förteckning över de vetenskapliga
arbeten som åberopas i två exemplar. 4. Särtryck (motsvarande) av
vetenskapliga arbeten enligt punkt 3 i två exemplar. Ansökan, med
angivande av referensnummer PA 2007/3606, skall ställas till den konstnärliga
fakulteten i Malmö och vara inkommen till Registrator@lu.se eller till Lunds
universitet, Registrator, Box 117, 221 00 Lund senast den 23 november 2007.
Inskickade handlingar kommer i enlighet med Riksarkivets föreskrifter,
RA-FS 2004:1 2 , att förvaras på Lunds universitet och kommer att gallras två år
efter beslutsdatum. Handlingarna kommer att återlämnas endast på begäran av
sökande.

Publiceringsdatum
2007-10-16

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön. Lunds universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna
löneanspråk i ansökan.

Kontakt
Håkan Lundström, tel 040-325451.

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071123. Ange referensnummer PA 2007/3606

Företag
Lunds Universitet - konstnärl fakulteten i Malmö
Box 8203
200 41 MALMÖ Tel 040-325450
Fax 040-325480
Epost: kanslik@kanslik.lu.se

Jobbnummer
27432

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lunds Universitet - konstnärl fakulteten i Malmö: