Forskarassistent i matematik - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i matematik
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i matematik
vid Matematiska institutionen
Anställningen är tills vidare, dock längst fyra år.
Matematiska institutionen bedriver forskning samt utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom matematik, tillämpad matematik, matematisk statistik och matematisk logik. Antalet anställda är nästan 100 varav 40 doktorander. Antalet studenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är mer än 600. Ett nystartat centrum för tillämpad matematik är knutet till institutionen. Vi välkomnar därför såväl sökande med rent matematisk forskningsinriktning som sökande med tvärvetenskaplig forskningsinriktning.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår forskning, undervisning samt handledning av doktorander. Undervisningen skall bedrivas på alla nivåer och inom merparten av de kurser institutionen ansvarar för. Andelen undervisning kommer att vara högst 15%.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt universitetets anställningsordning gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav. Innehavaren förutsätts kunna bedriva undervisning på svenska inom två år.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination. I övrigt hänvisas till riktlinjer för anställning av lärare, kap 7, Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Personliga förhållanden som kan ha relevans vid meritvärderingen, t ex föräldraledighet bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Uppsala universitet har ambitionen att främja jämställdhet genom en jämnare könsfördelning och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta ansökningshandlingar i två exemplar samt särtryck av vetenskapliga arbeten i ett exemplar enligt anvisningar som finns på teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/internt/regelverk/mall.php eller som kan rekvireras från jenny.lundstrom@uadm.uu.se
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Maciej Klimek tfn 018-471 3212 e-post Maciej.Klimek@math.uu.se och stf prefekt Ingrid Lindström tfn 018-471 3191, e-post Ingrid.Lindstrom@math.uu.se . Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tfn 018-471 5380 och Carin Söderhäll, TCO/ST, tfn 018-471 1996, Stefan Djurström, SEKO, tfn 018-471 3315.
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/563, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala eller fax 018-471 2000 senast den 5 maj. Om ansökan skickas per fax skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka från ansökningstidens utgång.

Publiceringsdatum
2008-03-20

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-05-05

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
170737

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: