Forskarassistent i Kvalitetsteknik - Luleå Tekniska Universitet - Universitetslärarjobb i Luleå
Forskarassistent i Kvalitetsteknik
Luleå Tekniska Universitet / Universitetslärarjobb / Luleå
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn
Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå

Det finns nu en vakant tjänst som forskarassistent i kvalitetsteknik vid
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap. Forskningsämnet
kvalitetsteknik inrättades 1990 vid dåvarande Högskolan i Luleå i och med
tillsättandet av landets andra professur i ämnet. Under de 17 år som följt har
15 doktorsexamina och 32 licentiatexamina avlagts. Ämnet har breddats
från en ursprunglig fokusering på beslutsverktyg, främst tillämpning av
statistiska metoder i tillverkningsindustrin, till att även omfatta
verksamhetsutveckling i olika typer av organisationer. För närvarande består
forskargruppen av tre seniora forskare och sju forskarstuderande. Ämnet bedriver
också grundutbildning samt kunskapsutbyte med samhället.
Ämnesbeskrivning Det vetenskapliga området kvalitetsteknik har en
industriell bas men med tillämpningar även inom andra sektorer. Det omfattar
principer, arbetssätt och verktyg för kundorienterad produkt- och process
förbättring. Arbetsuppgifter I forskarassistentens uppgifter ingår
att bidra till planering och genomförande av forskning och forskarutbild ning
samt i viss mån även grundutbildning inom de områden av kvalitets teknik som är
centrala för ämnets utveck ling. En viktig del i detta arbete är egen kompetens
utveckling. I tjänsten ingår att utveckla samverkan med övriga delar
av universitetet och med natio nella och inter natio nella forskningsmiljöer,
samt att arbeta aktivt med forskningsfinansiering och i övrigt bidra till
forskargruppens och universitetets utveckling. Behörighetskrav
Behörig att anställas som forskarassistent i kvalitetsteknik är den som har
avlagt doktors ex amen i kvalitetsteknik eller närliggande ämne, eller som har
en motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som avlagt
doktorsexamen högst fem år före ansöknings tidens utgång. Den sökande ska ha
utmärkta kunskaper i det engelska språket. Bedömningsgrunder För
befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder i prioritetsordning:
1. Vetenskaplig skicklighet 2. Förmåga att attrahera
forskningsfinansiering 3. Samarbetsförmåga såväl inom som utom
akademien 4. Övriga bedömningsgrunder (viktas lika) Pedagogisk
skicklighet Projektledningsförmåga Förmåga att handleda
forskarstuderande Förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Administrativ och annan erfarenhet och skicklighet som är av betydelse för
arbets uppgifterna.

Publiceringsdatum
2007-11-20

Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad. Tillträde enligt överenskommelse. Heltid. Dagtid. Anställningen
avser heltid, 2 år med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år.

Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns.

Kontakt
Professor/ämnesföreträdare Bengt Klefsjö, tel 0920-49 11 23, 070-550 05 77. bengt.klefsjo@ltu.se .
Upplysningar om tillsättningsförfarandet lämnas av Marie Asplund Höglund 0920-49
19 16. marie.asplund.hoglund@ltu.se .

Så ansöker du
Ansökan inkommen senast 071221. Ansökan, märkt med ref nr, skall ställas till
Luleå tekniska universitet, Registrator, 971 87 Luleå. Till denna bifogas de
vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa som stöd för
ansökan. Ansökan skall lämnas i två separata uppsättningar. Använd gärna
ansökningsmallen via universitetets hemsida. . Ange referensnummer 3034-07

Företag
Luleå Tekniska Universitet
971 87 LULEÅ Tel 0920-491000
Fax 0920-491399
Mer information på http://www.ltu.se

Jobbnummer
63687

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Luleå Tekniska Universitet: