Forskarassistent i Celltransplantation - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent i Celltransplantation
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i Celltransplantation vid Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, tills vidare, dock längst fyra år.

Publiceringsdatum
2008-04-02

Dina arbetsuppgifter
Preparation av celler för klinisk terapi.
In vitro modifiering av celler inför transplantation.
Utveckling och optimering av biomaterial för celltransplantation.
Utveckling och optimering av bioaktiva substanser för användning vid celltransplantation.
Undervisning på grund/avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av doktorander.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång.
Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Väl meriterad post-docbefattning inom relevant område, tillmäts stor vikt..
Dokumenterad erfarenhet av vetenskapligt arbete inom området och förtrogenhet med cellbiologiska tekniker och biomaterial är meriterande.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.
Förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
Ansökningsförfarande: Ansökan skall vara skriven på engelska och innefatta
följande handlingar i två exemplar:
* merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
* kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk, och administrativ verksamhet.
* förteckning över vetenskapliga, pedagogiska och övriga arbeten som åberopas. Sökanden skall ange vilka 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
* ett exemplar var av de 10 publikationerna enligt ovanstående förteckning.
Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter kan beställas från fakultetens kansli, Lars Hjertson, e-post: lars.hjertson@uadm.uu.se , tel: 018-471 68 49
De finns också på www.medfarm.uu.se/intranet/regelbok/Meritportfolj.pdf
Upplysningar: om anställningen lämnas av professor Olle Korsgren, tel 018- 611 4187, e-post: Olle.Korsgren@klinimm.uu.se , och professor Bo Nilsson, tel 018-611 3977, e-post: Bo.Nilsson@klinimm.uu.se . Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018-471 53 80 och Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 19 96 samt Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Anställningstyp/arbetstider
Visstidsanställning 6 månader eller längre
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, UFV-PA 2008/582, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000, senast 2008-04-21. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
180597

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: