Forskarassistent i biologisk fysik - Göteborgs universitet - Biologjobb i Göteborg
Forskarassistent i biologisk fysik
Göteborgs universitet / Biologjobb / Göteborg
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla biologjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv
Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg

LEDIGKUNGÖRELSE 2008-02-11 Dnr E333 552/08 Naturvetenskapliga
fakulteten ledigkungör en anställning som Forskarassistent i biologisk fysik
med inriktning mot fysikaliska studier av DNA-protein interaktioner på
en-molekyl-nivå Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar i
huvudsak egen forskning och forskningshandledning. Den sökande förväntas studera
DNA-proteinväxelverkan på en-mokyl-nivå med hjälp av olika fysikaliska metoder.
Dessa metoder kan tex vara "Quartz Crystal Microblance with Dissipation
Monitorering (QCM-D)", optiska pincetter i kombination med avancerade
microskopiska metoder så som Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy
(TIRFM) och fluorescent inmärkning av biomolekyler. I anställningen kommer
till viss del också andra arbetsuppgifter ingå, t.ex. undervisning och
institutionsarbete. Behörighet Behörig att anställas som
forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk
examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som
har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har
avlagt examen tidigare bör komma ifråga i första hand om det finns särskilda
skäl såsom föräldraledighet, ledighet p.g.a. sjukdom m.m. (HF 4 kap 8a )
Bedömningsgrunder En förutsättning för anställning är att den sökande
genom eget externt anslag kan bidra till finansieringen. Vid tillsättning
kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. En
avgörande bedömningsgrund är att den sökande har visat innovativ förmåga och
kompetens inom området DNA-proteinväxelverkan på en-molekyl-nivå och har
erfarenhet av någon/flera av ovan nämnda metoder. Dokumenterad
pedagogisk förmåga är meriterande och den sökande skall ha god förmåga att
utveckla, leda och genomföra forskning och samverka med det omgivande samhället
samt informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Ansökan
Ansökan skall skrivas på engelska och vara ställd till Dekanus för
Naturvetenskapliga fakulteten. Till ansökan bifogas: .Meritförteckning
(CV), betyg över avlagda examina, tjänstgöringsintyg samt övriga handlingar som
åberopas. Dokument rörande pedagogiska meriter skall bl.a. innehålla information
om undervisningens omfattning och slag samt utlåtande om dess kvalitet.
* Publikationslista över sökandes samtliga publikationer. .Kopia av
doktorsavhandling samt ytterligare publikationer (max fem) som ej är inkluderade
i avhandlingen. .En kortfattad sammanfattning (max 1 sida) av tidigare
vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet av betydelse för den sökta
anställningen. .En projektplan (max 2 sidor) som beskriver den sökandes
visioner för den forskning han/hon ämnar genomföra under anställningen samt
andra planerade aktiviteter av relevans för anställningen. .Namn och
kontaktuppgifter på två personer från vilka man kan inhämta referenser.
Komplett ansökan skall innehålla fyra uppsättningar av samtliga dokument
ordnade i separata, identiska buntar, som utan ompackning kan skickas vidare
till sakkunniga. En av dessa buntar skall vara ohäftad (gäller ej särtryck).
Ansökan skickas till: Registrator, Göteborgs Universitet, Box 100,
405 30 Göteborg Ansökan skall vara inkommen senast den 6 mars 2008.
Märk ansökan med ref. nr E333 552/08 För mer information om
tjänsten, kontakta: Dag Hanstorp, Prefekt, Institutionen för Fysik,
Göteborgs universitet E-postadress: Dag.Hanstorp@physics.gu.se
Fackliga företrädare: SACO Martin Björkman tel. 031-7863608, SEKO Lennart
Olsson tel 031-7861173, OFR-S Eva Sjögren tel 031-7861169 DEKANUS.

Publiceringsdatum
2008-02-14

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare. Heltid. Dagtid.

Ersättning
Fast lön.

Företag
Göteborgs universitet
Vasaparken
Box 100
405 30 GÖTEBORG Tel 031-7860000
Fax 031-7731119
Mer information på http://www.gu.se

Jobbnummer
130651

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Göteborgs universitet: