Forskarassistent - Uppsala universitet - Universitetslärarjobb i Uppsala
Forskarassistent
Uppsala universitet / Universitetslärarjobb / Uppsala
Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Visa alla universitetslärarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker
Visa alla jobb hos Uppsala universitet i Uppsala

Forskarassistent i neurobiologisk beteendevetenskap
vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning på grundnivå och/eller på avancerad nivå och forskarnivå samt handledning av doktorander.
Det finns ett kontinuerligt behov av kompetens och utveckling inom djurexperimentell beteendeforskning. Inom det neurofarmakologiska området krävs anpassade modeller för studier av biologiskt aktiva substanser. Den snabba forskningsutvecklingen inom genetikområdet har skapat nya behov att karakterisera genetiskt modifierade djurs beteende samt att studera samverkan mellan genetik och miljö med hjälp av experimentell metodik. Utveckling av beteendemodeller har stor betydelse för ökad kunskap om neurofysiologiska och patofysiologiska mekanismer av relevans för förståelse av hjärnans funktion.
Arbetet innebär att initiera, driva och ansvara för beteendefarmakologiska projekt med speciell tyngdpunkt på utveckling och validering av djurexperimentella modeller.
Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.
Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen i farmakologi med neurobiologisk och/eller beteendefarmakologisk inriktning är särskilt meriterande. Särskild vikt kommer att läggas vid kunskap och erfarenhet av utveckling och validering av djurexperimentella beteendemodeller, vana vid arbete med olika djurslag och statistisk bearbetning av komplexa dataset. Kunskap inom ämnesområdena etologi och neurofarmakologi är en merit.
Förmåga att initiera och leda forskningsprojekt i nära samarbete med andra forskare är betydelsefull för anställningen. Även förmåga att samverka med det omgivande samhället genom information om forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av undervisning samt handledning och examination. I övrigt hänvisas till "Riktlinjer för meritvärdering vid anställning av lärare", kap 7.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.
Ansökningsförfarande: Se universitetets hemsida www.uu.se under rubriken Lediga anställningar.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Ingrid Nylander 018-471 4163.
Fackliga företrädare är Anders Grundström, tel. SACO-rådet, tel 018-471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel 018-471 1996 och Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315.
Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling och www.personalavd.uu.se/anstordning

Publiceringsdatum
2008-03-20

Anställningstyp/arbetstider
Tills vidare
Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2008-04-10
Ansökan skall ställas till Rektor för Uppsala universitet och inges till registrator, UFV-PA 2008/530, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 2000 senast den 10 april 2008. Om ansökan meddelas per fax skall den kompletteras med originalhandlingar inom en vecka efter ansökningstidens utgång.

Företag
Uppsala universitet

Adress
Uppsala universitet
Box 256
75105 UPPSALA

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 018-4710000
Faxnummer: 018-4712000

Jobbnummer
170738

Observera att sista ansökningsdag har passerat.

Sökord


Prenumerera
Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uppsala universitet: